Svet poljoprivrede Prodavnica

Prolećna setva BORANIJE: Praktičan VODIČ za povrtare

Ako ste se ovog proleća odlučili za setvu boranije, saznajte kakvi su njeni zahtevi prema zemljištu, količini svetlosti i temperaturi vazduha, ali i kako obaviti sam proces setve i koje preduseve treba izbegavati. Setva ove mahunarke se obavlja od 20. aprila, dok se kasnija, letnja setva vrši od kraja juna do sredine sedmog meseca.

BoranijaFoto:Pixabay

Pogodno zemljište i setva boranije

Boraniji najviše odgovaraju aluvijalna zemljišta koja su strukturna i neutralne reakcije. Naročito treba izbegavati teška tla sa visokim nivoom podzemnih voda. Pogodna je i za uzgoj na većim nadmorskim visinama. Optimalna vlažnost je 60 do 70 posto PVK.

Pre setve je potrebno izabrati zemljište na kome tri godine ranije nisu uzgajane soja, lucerka ili detelina jer se kod ovih biljaka javljaju patogene gljivice koje izazivaju štete u usevima boranije, a kao predusev nisu pogodne ni kupusnjače zbog prisustva bakterija. Najboljim predusevima se smatraju korenasto i lukovičasto povrće ili strna žita.

Setva boranije se obavlja kada temperatura zemljišta dosegne od 10 do 12 stepeni. Ukoliko je zemljište na kome sejemo boraniju lakše, dubina setve iznosi od 5 do 7 centimetara, dok se kod težih zemljišta seme polaže na dubinu od 3 do 4 centimetra. Setva se vrši kada nema više opasnosti od mrazeva, a period od setve do nicanja iznosi od 5 do 15 dana. Razmak setve iznosi 50 centimetara x 4-5 centimetara.

Neophodna je jesenja obrada zemljišta koja se izvodi na dubini od 30 centimetara, a pre setve se vrši predsetvena priprema zemljišta. Na proleće se vrši zatvaranje zimske brazde u cilju smanjenja gubitka vlage iz zemljišta. Visoke sorte se najčešće seju na manjim površinama, uz kuću, jer im je potrebna potpora, dok se niže sorte uzgajaju na većim parcelama.

Kada je o đubrenju reč, stajnjak bi trebalo uneti samo kroz prethodnu kulturu koja se gajila na istoj parceli kako bi se sprečila povećana koncentracija azota (boranija ima moć azotofiksacije), što rezultira naglim bujanjem biljaka. Ovaj element biljkama je potreban u početnim fazama razvoja, dok ne počnu da ga koriste iz azotofiksatora.

BoranijaFoto:Pixabay

Zahtevi boranije u pogledu temperature i svetlosti

Boranija je toploljubiva biljka i najidealnija temperatura za nicanje semena ove povrtarske kulture iznosi 22 stepena. Kada je temperatura veća od 35 stepeni, odnosno manja od 6 stepeni, dolazi do odbacivanja cvetova. Osetljiva je na vazdušnu sušu, pogotovo u fazi cvetanja.

Ova povrtarska kultura voli svetlost, okreće svoje listove prema sunčevim zracima. Naročito zahteva veliku količinu svetlosti tokom ranih faza razvoja.

Najviše joj odgovara umereno vlažno podneblje.

Komentari