Ove INFORMACIJE trebate znati pre DIREKTNE SETVE PAPRIKE

Ove INFORMACIJE trebate znati pre DIREKTNE SETVE PAPRIKE

Ovog meseca, kada temperatura dostigne viši podeljak, vrši se direktna setva paprike na otvorenom polju. Ovakav način proizvodnje paprike donosi veću otpornost te povrtarske kulture na sušu i napade bolesti, a istovremeno se štedi jer se povrtari oslobađaju od troškova koji se javljaju prilikom proizvodnje rasada. Međutim, mana direktne setve paprike se ogleda u kasnijem zrenju i mogućnosti izloženosti ranom jesenjem mrazu.

PaprikaFoto:Agromedia

Ako ste se odlučili za direktnu setvu paprike, ove informacije morate znati pre nego što je obavite.

  • Najbolje je obezbediti joj strukturna aluvijalna zemljišta ili černozem, sa dobrim vazdušnim i vodnim režimom. Važno je da ima dovoljno hraniva, naročito fosfora (usled nedostatka javljaju se tamni listovi, opadaju zametnuti plodovi) i kalijuma (nedostatak tog elementa loše utiče na njenu otpornost). Vlažnost zemljišta mora da iznosi 60 – 70 posto PVK, a pH vrednost 6,0-7,0.
  • Pogoduju joj ravni tereni, a na istoj parceli se paprika može sejati nakon 4 ili 5 godina. Dobrim predusevima za direktnu setvu paprike se smatraju strna žita, leguminoze i trave, dok se kao predusevi trebaju izbegavati krompir, paradajz i duvan.
  • Dubina na kojoj se ubacuje seme je 2 centimetra. Količina semena koja se koristi kreće se od 2 do 4 kilograma po hektaru. Ubacuje se od 20 do 25 semenki po dužnom metru, a rastojanje između redova koje treba ispoštovati je od 50 centimetara.
  • Paprika je toploljubiva biljka, najmanja temperatura koja je potrebna za klijanje semena je 15 stepeni. Upravo tada ima najveće zahteve za toplotom kao i tokom nicanja biljaka.

 

PaprikaFoto:Agromedia
  • Ova povrtarska kultura ima slabo razvijen koren, za razliku od nadzemnog dela biljke i zahteva intenzivno navodnjavanje. Prvo navodnjavanje se vrši odmah nakon setve, a kasnije u zavisnosti od vremenskih uslova i faze biljke. Vrlo je važno sprečiti stvaranje pokorice na zemljištu.
  • Ukoliko su predusev strna žita, nakon ljuštenja strništa, raširi se stajnjak i zaorava na dubinama od 20 do 25 centimetara. Jesenja obrada zemljišta vrši se u septembru i oktobru na optimalnoj dubini većoj od 30 centimetara. Za predsetvenu pripremu zemljišta se koriste setvospremači, a cilj predsetvene pripreme zemljišta je da se ono usitni i dobije željenu strukturu.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica