Ove dve štetočine ugrožavaju plodove povrća – sačuvajte ga na vreme!

Ove dve štetočine ugrožavaju plodove povrća – sačuvajte ga na vreme!

Efikasna borba sa bolestima i štetočinama koje su pretnja u poljoprivrednoj proizvodnji su uslov za kvalitetan plod i željeni prinos. Krompirov moljac i zelena povrtna stenica su insekti koji narušavaju proizvodnju povrća i ugrožavaju tržišnu vrednost plodova.

Aktuelna primena zelena povrtna stenica Foto: Galenika-Fitofarmacija

Zelena povrtna stenica dovodi do menjanja boje plodova i gubitka njihove tržišne vrednosti

Kada je reč o zelenoj povrtnoj stenici (Nezara viridula fam Pentatomidae), ona problem izaziva naročito na soji i na povrtarskim kulturama kao što su paradajz, paprika, kupus, karfiol, brokoli, boranija, pasulj.

Ona se hrani biljnim sokovima na mladim izdancima ili na plodovima i ima usni aparat koji koristi za bodenje i sisanje. Plodovi koji su im meta oko mesta uboda menjaju boju u žutu ili braon i kao takvi plodovi nemaju tržišnu vrednost.

Odrasle jedinke zelene povrtne stenice imaju oblik štita veličine do 15 mm i širine 7-8 mm. Vrlo često su u potpunosti zelene boje, ali mogu biti i zelene sa smeđom ivicom u prednjem delu glave ili cela crvenkasto smeđa.

Insekticid POLUX za efikasno suzbijanje ove štetočine prisutne u svim delovima sveta

Jaja ove štetočine su prvo bela i svetlo žuta, a kasnije narandžasta. Larve prvog stupnja su narandžaste boje, a od drugog do četvrtog crne sa belim pegama. Ima dve do četiri generacije godišnje. Odrasla jedinka prezimljava u opalom lišću, zatvorenim prostorima pa čak i stanovima.

U proleće počinju da se hrane, pare i polažu jaja. Jedna ženka može da položi 200-300 jaja koja su u jajnim leglima. Vremenski interval od polaganja jaja do piljenja prve larve je pet dana u leto, a oko 20 dana u proleće zavisno od temperature. Larve se potom presvlače na oko 7 dana. Kompletan ciklus razvića traje 35-70 dana.

Štetočina je poslednjih nekoliko godina veliki problem u poljoprivrednoj proizvodnji. Ona je toplijeg klimata i godinama unazad je bila značajna štetočina Mediteranskih zemalja. U našoj zemlji su prve štete primećene 2011. godine. Prisutna je u svim delovima sveta: Evropi, Aziji, Africi, Severnoj i Južnoj Americi, Australiji.

U Americi i Aziji je posebno štetna na soji i biljkama iz familije Fabaceae, ali je poznato da se hrani na preko 200 biljaka iz različitih familija.


Za suzbijanje zelene povrtne stenice stručni tim Galenike-Fitofarmacije u tu svrhu preporučuje insekticid POLUX u količini 0,3-0,5 l /ha na otvorenom polju odnosno 0,5-0,7 l /ha u zatvorenom prostoru. Karenca za paradajz, papriku, patlidžan je 3 dana.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Larve krompirovog moljca se ubušuju i prave hodnike u stabljikama i krtolama biljke

Embrionalni razvoj krompirovog moljca (Phtorimae opercullela) zavisi od spoljne temperature i traje 4-20 dana. Optimalna temperatura za razvoj istog je 27-35 °C a naročito velike probleme izaziva tokom skladištenja krompira. Leptiri izleću pri temperaturi iznad 8 °C.


Aktuelna primena krompirov moljacFoto: Galenika-Fitofarmacija

U pitanju je leptir smeđe – žute boje sa dugim ljubičastim resama na zadnjim krilima. Izrazito je pokretljiv. U našim agroekološkim uslovima ima 5-7 generacija godišnje. Svoja jaja polaže u nadzemnoj masi i na krtolama, u dubini okaca.


Ženka polaže 50-200 jaja biserno-bele boje. Po piljenju gusenica je veličine oko 1 mm belkaste boje koja potom prelazi u zelenkastu ako se hrani listom i stablom, odnosno u sivo-ljubičastu ako se hrani krtolom. Potpuno razvijena gusenica je dužine oko 12 mm. Larve se ubušuju u stabljike i krtole, i u njima prave hodnike. Hodnici koje izgrizaju su ispunjeni izmetom gusenice i po tome se razlikuju od oštećenja koje prave žičnjaci i sovice.

Radi efikasnog suzbijanja navedene štetočine, potrebno je prilikom vađenja krompira odvojiti oštećene i zaražene krtole od zdravih. Takođe, potrebno je održavati temperaturu skladišta ispod 10 °C. Po potrebi skladište dezinfikovati biocidom KONTAKT 50 ml/10 l vode na površini od 100 m2.

Za zaštitu useva krompira protiv krompirovog moljca stručni tim Galenike-Fitofarmacije preporučuje primenu:

ABASTATE 0,75 l/ha
POLUX 0,5 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica