Aktuelnom zaštitom voćaka do kvalitetnog ploda i visokog roda!

Aktuelnom zaštitom voćaka do kvalitetnog ploda i visokog roda!

U cilju ostvarivanja zadovoljavajućeg roda kruške, jabuke, breskve i nektarine, i dobijanja plodova kojima neće opadati tržišna vrednost, mora se sprovesti adekvatna zaštita. U nastavku teksta saznajte kako pravilno i delotvorno zaštiti ove kulture tokom julskog perioda od trenutnih pretnji.

Kruškina buva je veliki neprijatelj te kulture – suzbijte je!

Dobro poznata štetočina kruške koja svake godine izaziva velike štete u zasadima te kulture je kruškina buva.

Zasadi kruške nalaze se u fazi plodovi oko polovine krajnje veličine. Sa rastom temperatura registrovana je pojačana aktivnost kruškine buve (Cacopsylla pyri).

U zasadima te voćne kulture preovlađuju stariji larveni stadijumi te štetočine. Kako bi se efikasno suzbili kompanija Galenika – Fitofarmacija proizvođačima preporučuje insekticidni tretman uz dodatak okvašivača:

ABASTATE 0,15% + NU FILM 0,1%.

Sa suzbijanjem prouzrokovača skladišnih oboljenja neophodno je početi u voćnjaku pre berbe kako ne bi došlo do manifestovanja simptoma u skladištu.

Za suzbijanje prouzrokovača skladišnih oboljenja preporučuju primenu fungicida FLUX 0,1%.

Zbog boljih skladišnih osobina i čvrstvoće plodova preporučuju primenu đubriva:

FOLIGAL KALCIJUM u količini primene 3 l/ha
ili
FOLIGAL CAL PIT u količini primene 3-5 l/ha

Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima kada je smanjena insolacija i temperatura vazduha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Potrebnu zaštitu breskve i nektarine je neophodno izvršiti pre berbe

Kada su u pitanju breskve i nektarine njihovi veliki neprijatelji su svakako gljive iz roda Monillinia sp.

Zasadi ovih voćnih kultura su u fazi početka sazrevanja plodova. U proteklom periodu, a prema najavama meteorologa, u zasadima breskve i nektarine padavine će stvoriti izuzetno povoljne uslove za razvoj različitih prouzrokovača bolesti, a naročito za razvoj gljiva iz roda Monillinia sp.

Stoga je potrebno izvršiti zaštitu od navedenih prouzrokovača pre same berbe plodova, u cilju izbegavanja ispoljavanja simptoma truleži tokom berbe i skladištenja.

U cilju efikasnog suzbijanja prouzrokovača mrke truleži plodova preporuka Galenike – Fitofarmacije je primena fungicida FLUX u koncentraciji 0,1%.

Za suzbijanje štetnih insekata, a posebno breskvinog smotavca, preporuka je primena insekticida:

TRITON u koncentraciji 0,25-0,3%.

U velikom broju zasada breskve i nektarine detektovano je prisustvo i pojačana aktivnost braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene stenice (Nezara viridula). Naročite štete i kontaminaciju plodova tih voćnih kultura mogu izazvati mlađi larveni stadijumi ali i odrasle jedinke.

U cilju suzbijanja pomenutih vrsta stenica preporuka je primena insekticida POLUX u koncentraciji 0,05%.

U ovoj fenofazi u zasadima breskve i nektarine stručni tim Galenika-Fitofarmacija preporučuje primenu folijaranog đubriva FERTIGAL SILIKA u koncentraciji 0,2% radi ostvarivanja ujednačene obojenosti i čvrstoće pokožice plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

U zasadima jabuka registrovano piljenje druge generacije jabukinog smotavca – Sprečite ga!

Jabuka je u fazi razvoja plodova gde prosečna veličina, u zavisnosti od sorte, iznosi 45-55 mm u prečniku. Upravo ovo je period koji iziskuje aktivno zalivanje zasada sa primenom pravilne zaštite i ishrane bilja.

Na osnovu feromonskih klopki i sume efektivnih temperatura, konstatovano je piljenje druge generacije jabukinog smotavca. U zasadima u kojima je izvršena redovna mera zaštite nisu vidljivi simptomi ubušenja larvi prve generacije.

U cilju očuvanja ploda do berbe i izbegavanja ubušenja prisutnih gusenica, potrebno je izvršiti tretman zaštite. U ranijim sortama je važno birati insekticide sa kraćom karencom ali sa visokom efikasnošću na suzbijanje ekonomski najznačajnije štetočine jabuke.

Insekticid TRITON za brzo delovanje protiv jabukinog smotavca i apsolutnu pokrivenost

Preparat TRITON je insekticid koji ispoljava izuzetnu efikasnost na suzbijanje larvi. Odlikuje ga brzo delovanje, gde do paralize gusenice dolazi već za 2-4 sata nakon aplikacije, a do potpune smrti za 2-4 dana.

Izrazito važna odlika insekticida TRITON je nizak površinski napon, pa se aplikacijom sa dovoljnom količinom vode postiže apsolutna pokrivenost tretirane površine i time pruža maksimalna zaštita. Fotostabilan je i izuzetno povoljne pH vrednosti. Navedene pozitivne karakteristike preparata TRITON čine ga nezamenljivim u strategiji suzbijanja jabukinog smotavca u različitim fazama razvoja plodova te voćne kulture.

[related_post id=“1″]

Klimatski uslovi potpomogli ubrzanom razvoju grinja – ovo su efikasne mere zaštite

Visoke temperature su povoljno delovale na ubrzan razvoj i produkciju većeg broja generacija grinja. U pojedinim zasadima, primetni su simptomi koje svojom ishranom izazivaju ove štetočine, pre svih Tetranychus urticae i Panonychus ulmi. U cilju suzbijanja pokretnih formi, važno je izvrštiti tretman sa akaricidom ABASTATE.

Preporuka stručnog tima Galenika-Fitofarmacije je da se tretman uradi tokom noći, sa velikom količinom vode (minimum 1000 l vode/ha). Kako bi se ostvarila što bolja pokrivenost tretirane površine i povećala efikasnost suzbijanja grinja, potrebno je dodavanje mineralnog ulja GALMIN.

U ovom periodu važna je prihrana ploda jabuke određenom koncentracijom kalcijuma

U ovoj fenofazi, intenzivira se razvoj generativnih organa u odnosu na vegetativne. Najveću količinu vode i hraniva biljka koristi u cilju sazrevanja i povećanja krupnoće ploda.

Upravo iz tog razloga veoma je bitna redovna prihrana ploda jabuke određnom koncentracijom kalcijuma, kako bi se izbegla pojava gorkih pega i kako bi se proizveo plod spreman za dugo čuvanje. U tu svrhu, u sortama jabuke kojima se bliži berba, pravo rešenje jeste aplikacija preparata FERTIGAL CaB ORGANO ili FOLIGAL CAL PIT.

Folijarna đubriva sa malim sadržajem azota ili bez njega su važna, jer ne podstiču vegetativni porast i daju dovoljnu količinu kalcijuma koji je neophodan za zdrav i fiziološki stabilan plod.

 

Pratite nas

PODELITE VEST

Tagovi

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

Izdvajamo

Prethodna
Sledeći

Povezane vesti

Najčitanije vesti

×

Prijavite se na newsletter

Saznajte prvi sve aktuelnosti