Sačuvajte prinose: Zaštitite krompir, krastavac i plastenički paradajz od plamenjače

Sačuvajte prinose: Zaštitite krompir, krastavac i plastenički paradajz od plamenjače

Osnova visokog, očekivanog prinosa povrća i ostvarivanje zadovoljavajuće finansijske dobiti leži u pravilnoj brigi o uzgajanim biljkama. 

Aktuelna primena plamenjača na krastavcuFoto: Galenika-Fitofarmacija

Kompanija Galenika – Fitofarmacija nudi efikasna i snažna rešenja za rešavanje problema plamenjače kod krompira i krastavaca, ali i prilikom proizvodnje paradajza u plastenicima. Takođe, rešava i ostale probleme koji se javljaju prilikom proizvodnje ove kulture u zatvorenom prostoru i nudi mogućnosti kako je pravilno prihraniti.

LEGAT SP za učinkovitu zaštitu krastavca od plamenjače

Pseudoperonospora cubensis je naziv patogena koji uzrokuje plamenjaču krastavca, ali i drugih kultura poput dinje i lubenice. Prve zaraze se uglavnom javljaju na lišću koje je staro 5-15 dana. Simptomi se najčešće pojavljuju između lisnih nerava, a list poprima izgled mozaika svetlozelenih i tamnozelenih pega.

Takođe, deo lista koji je zaražen patogenom suši se i postaje krt. Prestavlja opasnost i za proizvodnju na otvorenom polju, ali i u zaštićenim prostorima.

Stručni tim kompanije Galenika-Fitofarmacije preporučuje fungicid LEGAT SP u koncentraciji od 0,25-0,37% (25-37 g na 10 l vode).

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Uspešna zaštita krompira od po njega najštetnije i najraširenije bolesti – plamenjače

Plamenjača (Phytophtora infestans) je bolest kojoj su meta i list, krtola i stablo.

Prvi napad plamenjače može biti 3-4 nedelje po nicanju useva (formiranju redova).


Uslovi za razvoj plamenjače su: postojanje domaćina; postojanje inokulima (izvora zaraze) kao i temperatura vazduha 18-22°C (razvija se i na temperaturi 15-25°C), vlažnost vazduha na granici rosne tačke (90%), stabilnost temperature i vlažnosti vazduha u dužem vremenskom periodu.

U adekvatnim agroekološkim uslovima za razvoj bolesti, u Srbiji se javlja čak i u maju, a prvi simptomi su uočljivi 3-5 dana po infekciji. U našoj zemlji navedena bolest se redovno javlja u svim sezonama, sem u izuzetno sušnim periodima kada su temperature ekstremno visoke.


Prva žarišta kod plamenjače su tu gde je duže vlaženje lista

Prvi simptomi se pojavljuju u obliku vodenastih pega, tamno-zelene boje i to na licu lista sa sivo-beličastim oreolom (presvlakom) na naličju lista. Inficirani deo lista vremenom menja boju i prelazi u žutu, nekrotira (suši se) i odumire.

Na stablu se pak javljaju tamne nekrotične pege koje se usled napredovanja bolesti međusobno spajaju tako da bolest može zahvatiti celu stabljiku.


Prva žarista bolesti se uglavnom nalaze tamo gde je duže vlaženje lista i gde se zbog slabe provetrenosti duže zadržava rosa. Neusklađen odnos osnovnih hranljivih elemenata (N:P:K), prevelika bujnost nadzemne mase usled prekomerne količine azota odgovaraju kako ostvarivanju infekcije, tako i razvoju plamenjače.

Prognoza pojave plamenjače i određivanje vremena tretmana su: dva dana sa minimalnom temperaturom 10°C, 10 časova relativne vlažnosti vazduha sa preko 90% za prvi dan, 11 časova relativne vlažnosti vazduha sa preko 90% za drugi dan.

Prvi tretman hemijske zastite useva je potrebno sprovesti u fazi formiranja redova. Kurativno delovanje preparat za zaštitu protiv plamenjače ima najkasnije 48 sati po infekciji (a ne po pojavi simptoma). U tu svrhu, stručni tim Galenike-Fitofarmacije preporučuje primenu sledećih fungicida:

Mankogal 80 (2,5 kg/ha)
Fuzija plus (2,0 l/ha)
Alijansa (2,5 kg/ha)
Fantic M (2,5 kg/ha)
Electis 75 WG (1,5-1,8 kg/ha)
Kardinal (0,4 l/ha).

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Aktuelna primena larva paradajzovog moljcaFoto: Galenika-Fitofarmacija

Pravilna prihrana paradajza u plastenicima i efikasna zaštita od bolesti i štetočina

Kako bi vaša plastenička proizvodnja paradajza, jedne od najpopularnijih povrtarskih kultura u našoj zemlji bila uspešna, osigurajte mu pravilnu zaštitu od biljnih bolesti, fitofagnih grinja i insekata koji mu pričinjavaju štete.

Zaštita od istih se vrši primenom navedenih preparata sa malom karencom:

PROMESA (karenca 3 dana) čime se suzbija plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani)
ABASTATE (karenca 3 dana) čime se suzbijaju fitofagne grinje (Tetranychus urticae)
HARPUN (karenca 3 dana) čime suzbijamo belu leptirastu vaš (Trialeurodes vaporariorum)
TRITON (karenca 3 dana) kojim suzbijamo pamukovu sovicu (Helicoverpa armigera) i paradajzovog moljca (Tuta absoluta)

Paradajz ima velike potrebe za kalcijumom, obezbedite mu ga!

Fertirigacijom (sistemom za zalivanje) primenite Soluveg Premium 12:12:36, u količini od 1-2 g/biljka. Soluveg Premium, u fazi porasta plodova koristiti 2-3 puta nedeljno. Fertigal CaB Organo treba folijarno primeniti radi sprečavanja pojave suve truleži na vrhovima plodova i to u količini od 3 l/ha.

Aktuelna primena grinje na paradajzuFoto: Galenika-Fitofarmacija

Žutilo oko peteljke ploda je posledica nedostatka kalijuma. Za prinos od 100 t/ha paradajza potrebno je ~500 kg kalijuma. Soluveg premium 12:12:36 – utiče na krupnoću, kvalitet i čuvanje plodova.

Velike potrebe za kalcijumom imaju i paradajz i paprika. Zbog visokih temperatura i smanjene transpiracije u plastenicima čest problem predstavlja usvajanje i transport kalcijuma. Suva trulež koja se javlja na vrhu ploda je posledica nedostatka upravo tog hranivnog elementa. Fertigal CaB Organo je visoko kvalitetno folijarno đubrivo, koje pored kalcijuma sadrži i bor koji ubrzava usvajanje kalcijuma i poboljšava transport.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica