Loši uslovi za razvoj tute absolute: Najavljene niske temperature

Prema poslednjim meteorološkim merenjima, do kraja januara našu zemlju očekuju niže temperature, s maksimalnom dnevnom temperaturom do 6 stepeni. Upravo ovakvi vremenski uslovi otežaće razvoj velike štetočine zasada paradajza, tuti absoluti, jer je za uspešno suzbijanje iste potrebno šest nedelja sa temperaturama koje ne prelaze više od 9 stepeni.

Paradajz u plasteniku © Pixabay

Da bi se u prvom ciklusu neometano razvijala, tuta absoluta traži više temperature u trajanju od otprilike četrdeset dana. Pošto se u januaru očekuju niske temperature rana proizvodnja paradajza mogla bi biti efikasna, bez večih problema sa ovom štetočinom.

Podsetimo se da ovaj insekt, koji vodi poreklo sa južnoameričkog kontinenta razvija i do 12 generacija godišnje. Tuta absoluta se hrani mezofilom lista i pravi mine u istom, a dovodi do truleži napadajući i plodove ove poljoprivredne kulture. Da bi se dalekosežne posledice sprečile, u samom početku je važno reagovati u skladu sa preporučenim merama za suzbijanje prve generacije tute absolute.

Kako predstavlja opasnost za plasteničku proizvodnju i otvorena polja, na pojavu ove štetočine se može uticati otvaranjem plastenika koji se ne upotrebljavaju i čišćenjem biljnih ostataka, a zemljište treba da bude pravilno agrotehnički obrađeno. Takođe, na ovu štetoćinu, čija ženka može da položi i do 300 jaja za vreme svog života, može se delovati i navodnjavanjem i adekvatnim đubrenjem.

Komentari