Dobra krtola je najvažnija za sadnju krompira

 Za obezbeđivanje dobrog roda krompira neophodno je koristiti dobre krtole, ali ih treba i tretirati na pravi način.

Mladi krompir © Agromedia

Povrtari u leskovačkom kraju imaju posla i tokom jesenje-zimskog perioda, kada se proizvodnja povrća odvija u zatvorenom prostoru. Tokom novembra povrtari čiste plastenike od biljnih delova predhodne kulture i pripremaju plastenike za proizvodnju ranog krompira i rotkvica, dok su luk i zelena salata uglavnom već zasađeni.

Za proizvodnju mladog krompira bitan je kvalitet krtola ranih sorti, jer se za ovu namenu uglavnom koriste sorte kraćeg perioda vegetacije. Bitna odlika u proizvodnji krompira je to što se on u različitim uslovima brže ili sporije izrođava, što se odražava u značajnom smanjenju prinosa. Značaj zdravog sadnog materijala za proizvodnju krompira je od izuzetnog značaja za ostvarivanje visokih prinosa dobrog kvaliteta.

Za povrtare ima posla u plastenicima

Upotreba kvalitetnog i zdravog sortnog semena uz primenu i ostalih agrotehničkih mera u optimalnom roku pozitivno se odražava na dobijanje visokih prinosa. Proizvođači ponekad koriste neprovereni semenski sadni materijal, bez semenske deklaracije, koji predstavlja nižu semensku reprodukciju i koji može biti zaražen virusima.

Semenski krompir se uglavnom uvozi iz inostranstva ili se koristi semenski krompir koji je proizveden u našoj zemlji. Proizvodnja semenskog krompira zahteva veliku odgovornost i vrlo stručan rad.

Jedini proizvođač krompira u Kikindi sa pijace robu još nikada nije vratio

Proizvodi se na parcelama koje moraju biti u plodoredu, na površinama sa većom nadmorskom visinom, koje su prirodno izolovane od raznih uticaja koji bi mogli ugroziti proizvodnju sortnog semena. Poznato je da se sa povećanjem nadmorske visine smanjuje prisustvo biljnih vaši koje su prenosioci virusa.

U proizvodnji semenskog krompira postoje sledeće semenske kategorije:

  1. Super elita – predosnovnii semenski krompir
  2. Elita – osnovni semenski krompir
  3. Original – semenski krompir prve generacije
  4. Prva sortna reprodukcija.

Krtole koje su dobijene od prve sortne reprodukcije smatraju se merkantilnom proizvodnjom, i ne bi se smele naći u promet kao semenski reprodukcioni materijal. Kalibrirani sadni materijal mora da prati deklaracija – uverenje sa propisanim podacima o semenskom materijalu. Na vrećama semenskog krompira morala bi se nalaziti deklaracija koju izdaje proizvođač, na osnovu Uverenja o priznavanju sorte i kvaliteta i etiketa sa serijskim brojem, koja je zaštićena hologramom.

Krompir na njivi - ©Pixabay

Posebnu pažnju treba posvetiti naklijavanju semenskog krompira neposredno pre sadnje. Naklijavanje je proces tokom kojeg krtola krompira posle faze fiziološkog mirovanja prolazi niz procesa u kontrolisanim uslovima da bi dala zdrave i jake klice. Naklijale krtole imaju čitav niz prednosti u odnosu na one koje nisu podvrgnute procesu naklijavanja. Tako se na primer dobijaju krtole čija je klijavost 100%, krompir niče ranije, a nakon nicanja odmah dolazi do ukorenjivanja i bržeg i ujednačenijeg rasta.

Kod naklijalih krtola je kasnije i rast krtola ujednačeniji. Prostor u kojem se odvija naklijavanje treba da je suv i da u njemu nema vlage po zidovima, uz mogućnost provetravanja.

Za proizvodnju mladog krompira uputno je birati sitnije krtole, jer daju manji broj stabljika što doprinosi ranijem vađenju mladog krompira. Obično za naklijavanje treba planirati 30 – 35 dana za vrlo rani i rane sorte, odnosno 35 – 40 dana za srednje rane sorte.

Autorka: Jelena Stojiljković, savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

Izvor: PSSS

Komentari