Svet poljoprivrede Prodavnica

Ovaj uređaj pomaže pčelarima da znaju šta se dešava u košnicama

Od velike je važnosti za svakog pčelara da zna kada njegove pčele ostanu bez zaliha hrane, kakva je vlažnost vazduha u košnici, ali sve ostalo što se dešava u samoj košnici i oko nje. IoT uređaj koji je osmislila kompanija iz Kragujevca, namenjen je da omogući pčelarima da saznaju šta se dešava u košnicama i pravovremeno reaguju na nepoželjne situacije.

Pčelarstvo - © Julijana Kuzmić/Agromedia

Često se dešava da je poljoprivreda nepravedno zapostavljena grana kada se govori o digitalizaciji. Jedan od osnivača LimesSofta, Dušan Jagličić, koji se i sam bavi pčelarstvom više od deset godina, uočio je potrebu za primenom IT rešanja u pčelarstvu. Namera njegovog tima je da zamišljeni uređaj nadogradi na postojeće poslovanje odnosno da spoji pčelare sa ratarima i voćarima radi oprašivanja njihovih kultura.

Naime, tim koji stoji iza projekta nazvanog BeeWeb, kao problem je postavio činjenicu da će do 2050. godine na planeti biti 10 milijardi ljudi i da će proizvodnja hrane morati da se poveća za 70 odsto. A već je poznato da ta proizvodnja mnogo zavisi od pčela čiji je broj konstantno u opadanju.

Kao rešenje za ovaj problem smislili su IoT uređaj koji bi vlasnike košnica obaveštavao šta se dešava unutar i oko košnica.

Ovaj proizvod ima zadatak da meri temperaturu i vlažnost vazduha, zvučne signale u košnici, njenu težinu i GPS lokaciju. Uz ove podatke, zamišljeno je da uređaj pčelaru šalje notifikacije o tome da li pčele imaju dovoljno zaliha hrane, da li on može da utiče na nepovoljnu vlažnost vazduha, sazna da li je matica u košnici, da li ima parazita, prati promenu lokacije (prevenicja krađe) i slično.

Sve ovo pčelarima bi trebalo da posluži i za bolji menažment košnica u smislu iznajmljvanja košnice za oprašivanje, dobijanje informacija o prskanju i planiranje proizvodnje po košnici. Takođe, pravovremena informacija je ključna kada treba sprečiti da se neka negativna pojava proširi na ostale košnice.

Za izgradnju ovog uređaja pokrenuta je kampanja za sakupljanje sredstava za grupno finansiranje.

Komentari