Držite pčele blizu vaših biljaka – one povećavaju prinose

Držite pčele blizu vaših biljaka – one povećavaju prinose

Držite pčele blizu vaših biljaka, one povećavaju prinose - © Pixabay

Kada se govori o pčelama, obično se u prvi plan ističu med i drugi njegovi proizvodi, a nešto manje pažnje se obraća na njihovu ulogu u oprašivanju biljaka. Međutim, mnogi gajeni usevi poput krastavca, badema, lucerke i drugih zavise od posete ovih insekata.

Prema studiji koju je uradila svetska organizacija za hranu i poljoprivredu FAO, prinos gajenih biljaka, zahvaljujući prisustvu insekata polinatora, može da se poveća za čak 24%. Pri tome se ne misli samo na ulogu medonosne pčele, već i drugih polinatora. Iz tog razloga svaki farmer bi trebalo da razmisli o tome da na svom posedu ima košnicu ili da razvije metode za privlačenje polinatorskih insekata i ptica.

Studija koja je sprovedena na poljoprivrednim površinama u Aziji, Africi i Južnoj Americi pokazala je da su prinosi gajenih biljaka bili znatno niži tamo gde je bilo manje polinatora. U ovim slučajevima radilo se o velikim površinama na kojima se uzgaja jedan ili svega nekoliko useva.

To znači da su polinatori samo u kratkom periodu tu mogli da imaju pašu, a nakon toga su morali da je traže dalje. Mnogo bolji rezultati su tamo gde je gajeno više vrsta s različitim rokom cvetanja.

Oko ovih parcela nalazili su se i zasadi višegodišnjeg i ukrasnog bilja, takođe s različitim vremenom cvetanja. Na ovim parcelama polinatori su imali kontinuiranu pašu u dužem periodu, pa je njihov broj bio znatno veći. Samim tim i prinosi su porasli.

Preporuka FAO je da svaki farmer na svom posedu treba da poveća biodiverzitet i na taj način omogući veće prisustvo polinatora. Kao rezultat toga povećaće se prinos gajenih biljaka, a takođe će se doprineti očuvanju životne sredine.

Tekst je originalno objavljen u časopisu Poljoprivrednik

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica