Za dobre i loše godine – Komercijalna banka

Za dobre i loše godine – Komercijalna banka

Komercijalna banka tradicionalno gaji partnerski odnos sa poljoprivrednicima. To se ogleda u podršci kako poljoprivrednim gazdinstvima, tako i pojedincima koji se bave poljoprivredom, od otvaranja i vođenja dinarskih i deviznih računa do kartičarskih proizvoda, elektronskog i mobilnog bankarstva, kao i palete kreditnih proizvoda svih namena.

To su krediti za obrtna sredstva, investicije u opremu i mehanizaciju, podizanje višegodišnjih zasada, pa sve do investicije za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, kao i refinansiranja sopstvenih ulaganja.

„U zavisnosti od namene, krediti se odobravaju na rok od 144 meseca uz grejs period do 24, prepoznali smo značaj projekata iz pristupnog IPARD fonda i aktivno se uključili kako u finansijski deo praćenja, tako i u savetodavni“, objasnio je Ranko Kerić iz Komercijalne banke.

Komercijalna banka organizuje radionice, tribine i dostupna je za pojedinačne konsultacije u delu za prikupljanje potrebne dokumentacije.

„Tradicionalno i ove godine učestvujemo na najvećoj poljoprivrednoj manifestaciji u regionu, sajmu poljoprivrede u Novom Sadu za koji smo pripremili vrlo konkurentne ponude sa aspekta roka i kamatnih stopa, za investicione kredite bez naknade za obradu zahteva. Isto tako, banka je napravila protokole sa dilerima poljoprivredne mehanizacije u delu finansiranja opreme, traktora, kombajna i ostale neophodne mehanizacije gde je kamatna stopa prema klijentu minimalna ili je nema“, rekao je Ranko Kerić.

Saradnja poljoprivrednika sa Komercijalnom bankom je jako bitna, jer je deo osiguranja poslovanja u poljoprivrednom gazdinstvu. U dobrim godinama se štedi, a u lošim banka je tu da pomogne.

„U budućnosti od saradnje sa Komercijalnom bankom očekujem da me prati i kada mi je dobro i loše“, rekao je jadran Anđelković, zadovoljan saradnjom sa Komercijalnom bankom.

Sagovornici:

Ranko Kerić, direktor Sektora za poslovnu analitiku stanovništva Komercijalne banke

Jadran Anđelković, vlasnik poljoprivrednog gazdinstva

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.