Vesti sa Produktne berze za period 26.02-02.03.2018

Vesti sa Produktne berze za period 26.02-02.03.2018

Ovu nedelju na „Produktnoj berzi“ karakteriše trgovina primarnih poljoprivrednih proizvoda sa klauzulom „gratis lager“ od 30 do 45 dana. Ovakva trgovina kukuruzom i pšenicom je karakteristična za izvoznu tražnju.

Hladan talas sa snežnim pokrivačem koji je zahvatio Srbiju, pogoduje usevima u ovoj fazi vegetacije. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.750 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 35.607.000,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je manji za 11,39 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 19,57%.

Kukuruzom se trgovalo sa klauzulom „gratis lager do kraja marta“ u cenovnom rasponu od 15,80 do 15,90 din/kg bez PDV-a. U odnosu na prošlu nedelju može se reći da je došlo do rasta cene žutog zrna, što je posledica povećane tražnje. Ovo su mogući prvi signali da bi izvoz srpskog kukuruza Dunavom mogao da se intenzivira.

Hlebno zrno uzelo primat u trgovanju ove nedelje na organizovanom robnoberzanskom tržištu sa količinom od 900 tona. Pšenicom se trgovalo po cenama od 16,20 din/kg sa kluzulom „gratis lager do kraja marta“.

Zrnom soje se trgovalo sa kluzulom „gratis lager do kraja marta“ i gratis lager do sredine aprila“ po cenama od 44,80 din/kg bez PDV-a (49,28 din/kg sa PDV-om).

Berzanski index PRODEX je na dan 01.03.2018. godine bio na nivou od 202,82 indeksnih poena, što je nepromenjeno u odnosu na prethodnu nedelju.

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela 12,02%, a kukuruz je poskupeo 3,27%.

Nedostatak vlage u glavnim oblastima gajenja pšenice u SAD uticao je na kretanje cene pšenice. Međutim, najveći uticaj na rast cena imale su velike kupovine od strane fondova.

U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju, kukuruz (majski fjučers) je pojeftinio 0,23%.

U Parizu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela 3,40%, a kukuruz je poskupeo 1,14%.

Cene u Parizu su, uz izvesno ublažavanje, pratile kretanje cena u SAD.
Februar mesec nastavlja da beleži negativne trendove najtrgovanijih poljoprivrednih robnoberzanskih kultura, kukuruza, pšenice i soje zrna.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.