Vesti sa Produktne berze za period 19-23.03.2018.

Vesti sa Produktne berze za period 19-23.03.2018.

Protekla nedelja na organizovanom robno berzanskom tržištu beleži blagu korekciju cena. Najtrgovanija roba po broju zaključnica i finasijski je bila soja. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.150 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 31.944.000,00 dinara.

U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je manji za 47,39 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 25,00%.

Kukuruz usled smanjene aktivnosti izvoznika u trgovanju nije bio prometovana roba na Produktnoj berzi. Cenovni jaz između kupovne i prodajne strane rezultirao je odsustvom prometa ovom žitaricom. Izvozna tražnja je bila na nižim cenama nego što je bila ponuda.

Pšenica je trgovana po cenama od 16,80 dinara po kilogramu bez PDV-a (18,48 din/kg sa PDV-om) sa proteinom od 11%. Cena hlebnog zrna zadržala se na istom nivou u odnosu na upoređujući podatak iz protekle sedmice.

Soja je bila najaktivnija berzanska roba kojom se trgovalo. Ova uljarica tokom čitavog marta je zadžala stabilan cenovni nivo uz minimalne oscilacije. Ove sedmice kretala se u cenovnom opsegu od 44,50 do 44,70 din/kg bez PDV-a. Ponder cena je iznosila 44,60 dina/kg bez PDV-a što je u odnosu na upoređujući podatak iz protekle nedelje pad za 0,22%.

Berzanski index PRODEX je na dan 22.03.2018. godine bio na nivou od 206,77 indeksnih poena, što je neznatan pad za 0,01 poena u odnosu na prethodnu nedelju.

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica (majski fjučers) je pojeftinila 8,14%, a kukuruz (majski fjučers) je pojeftinio 4,66%. Dobrodošle kiše u oblastima u SAD u kojima se proizvodi pšenica uticale su na cenu ove žitarice.
Kiše u Argentini koje dolaze posle duge suše dobrodošle su soji, što je uticalo na cenu soje.

U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju, kukuruz je pojeftinio 0,27%.

U Parizu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je pojeftinila 1,21%, a kukuruz je pojeftinio 1,36%.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.