Svi proizvodi na berzi POSKUPELI nakon praznika!

Svi proizvodi na berzi POSKUPELI nakon praznika!

Nakon praznika, na robno-berzanskom tržištu veća je aktivnost učesnika na strani tražnje. Kao i na kraju 2022. godine, ponuda većih količina i dalje izostaje sa tržišta. Cene svih primarnih poljoprivrednih proizvoda zabeležile su rast cena.

 

Ukupno je prometovano 3.725 tona robe, finansijske vrednosti 143.293.656 dinara. U odnosu na poslednju nedelju decembra, promet je veći za 8,7%.

Cene kukuruza

Na tržištu kukuruza nastavljen je uzlazni cenovni trend sa kraja 2022. godine. Veća tražnja za ovom žitaricom uticala je na rast cene. Aktivnost prodavaca bila je izrazito mala na robno-berzanskom tržištu kada je kukuruz u pitanju. S druge strane, najviše interesovanja za kupovinom kukuruza izrazili su domaći trgovci i regionalni izvoznici.

Nudio se i kukuruz sa povišenom vlagom do 16% ali usled nedovoljne tražnje nije došlo do zaključenja ugovora. U zavisnosti od toga da li je roba sa ili bez analize na aflatoksin, ugovori za kukuruz zaključeni su u cenovnom rasponu od 32,00 do 32,50 din/kg bez PDV-a. Nedeljni ponder iznosi 32,41 din/kg bez PDV-a (35,65 din/kg sa PDV-om), što je rast od 3,39%.

Cene pšenice

Od početka nedelje, primetna je slaba ponuda pšenice. Najviše interesovanja za kupovinom pšenice izrazili su domaći prerađivači, koji su tražili pšenicu sa 11,5 do 12% proteina. Kako je nedelja odmicala, ponuđene količine bivale su veće.

Ugovori za pšenicu zaključeni su u cenovnom rasponu od 34,40 do 35,50 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta.  Nedeljni ponder iznosi 34,74 din/kg bez PDV-a (38,21 din/kg sa PDV-om) što je rast od 2,17%.

Cene soje

Na tržištu soje beleži se veća tražnja u odnosu na ponudu. U ponudi je bila soja sa boljim parametrima kvaliteta, te su prodavci bili na višem cenovnom nivou u odnosu na tražnju. Ipak, izostala je ponuda većih količina ove uljarice. Ugovori su zaključeni po jedinstvenoj ceni od 67,50 din/kg bez PDVa, što je ujedno i ponder cena.

Iako se beleži cenovni spred između kupaca i prodavaca, cena ove uljarice imala je uzlazni cenovni trend od početka nedelje. U odnosu na kraj 2022. godine, trenutna cena je viša za 3,85%. Od ostalih roba trgovalo se đubrivom NPK, 16:16:16, pakovanje 600/1, prometovan je po ceni od 85,94 din/kg bez PDV-a (94,53 din/kg sa PDV-om).

Kretanjce cena u svetu

U Argentini očekuje se smanjenje proizvodnje soje, usled nedostatka vode. Berza Rosario je snizila svoju procenu proizvodnje soje na samo 37 miliona tona u odnosu sa prethodnom procenom od 49 miliona tona. Pored toga Kina bi mogla ponovo da krene sa kupovinama, te to utiče na kretanje cene soje u Čikagu. Cene pšenice nastavile su sa padom u Čikagu, kao rezultat slabih izvoznih aktivnosti i očekivanja većih površina u izveštaju USDA.

Cena kukuruza podržana je očekivanim sniženjem proizvodnje u Argentini, gde je nedostatak vode ostavio posledice po prinose. Brazil je u januaru izvezao skoro 2 miliona tona soje i 5 miliona tona kukuruza. Prema berzi Rosario, procena proizvodnje kukuruza je snižena sa 55 na 45 miliona tona.

Cene žitarica nastavile su sa padom na Evornekstu, zbog velike konkurencije na međunarodnoj sceni. Jačanje evra loše utiče na EU izvoz. Krajem nedelje beleži se blagi rast cena, koji ostaje ograničen zbog konkurentnosti crnomorske robe, koja je i dalje relevantna. Nakon što je Australija imala rekordan rod ove godine, prognoze su optimistične i za Indiju, usled povoljnih vremenskih prilika.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.