NEMA VIŠE CILE MILE: Rok za nabavku FISKALNIH KASA na tezgama do kraja 2023.

NEMA VIŠE CILE MILE: Rok za nabavku FISKALNIH KASA na tezgama do kraja 2023.

Prodavci na zelenim pijacama širom Srbije, odnosno svi oni koji se bave prometom dobara i usluga na pijačnim tezgama, do kraja naredne godine imaju rok da nabave fiskalne kase i počnu da ih koriste.

Fiskalna kasa

Ovo je najnovija vest vezana za poslovanje pijaca, koje se iz godinu u godinu suočavaju sa sve većom
konkurencijom – velikim trgovinskim lancima. Savo Duvnjak, izvršni direktor Poslovnog udruženja ,,Pijace Srbije” kaže da je na sastanku predstavnika Ministarstva finansija i Udruženja pijačnih prodavaca ,,Opstanak” postignut dogovor da se do 31. decembra 2023. godine produži rok za fiskalizaciju obveznika koji se bave prometom dobara i usluga na pijačnim tezgama, te da se prodavcima na pijacama obezbedi duži prelazni period za punu primenu Zakona o fiskalizaciji, a pijačnim upravama u ovom periodu potencijalno smanji odliv korisnika usluga.

,,Poslovno udruženje ,,Pijaca Srbije” će pratiti ovaj proces i nastaviti intenzivnu saradnju sa Ministarstvom finansija, Poreskom upravom i Privrednom komorom Srbije. Cilj udruženja je da, uz punu podršku nadležnim državnim organima, pospešuje komunikaciju sa korisnicima usluga preduzeća koja se bave komunalnom delatnošću upravljanja pijacama, odnosno doprinese da dobiju sve potrebne informacije i uputstva, kako bi se uspešno pripremili za punu primenu ovih zakonskih propisa”, naglašava Duvnjak.

Udruženje će nastaviti da radi na predlozima unapređenja zakonskih rešenja koja regulišu prodaju na
pijacama, odnosno poboljšanju uslova kupoprodaje na ovim tradicionalnim kanalima distribucije, jer
su to dva temeljna preduslova za jačanje aktuelne tržišne pozicije pijaca.

Jedan od prioriteta aktivnosti udruženja će biti animiranje i stimulisanje vlasnika malih i srednjih poljoprivrednih gazdinstava da svoje proizvode, odnosno hranu domaćeg porekla, plasiraju na pijacama. Najveći izazovi sa kojima se suočava pijačna delatnost u Srbiji su sve izraženija konkurencija drugih oblika trgovine, promena potreba i navika kupaca, smanjeno interesovanje vlasnika poljoprivrednih gazdinstava da svoje proizvode plasiraju na tezgama i starosna struktura korisnika usluga. Pijace treba da dobiju značajnije mesto u agrarnoj politici zemlje, kaže naš sagovornik.

Fiskalizacija na pijacama

Najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je ukupna vrednost prometa poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Srbiji za prvih devet meseci ove godine iznosila 35,4 milijardi dinara i u odnosu na na isti period prethodne godine veća je za 22,8%. U ovom periodu najviše se prodavalo povrće koje u strukturi prometa učestvuje sa 32, 2%, zatim voće i grožđe 18%, zatim živina i jaja – 17,2 +% i mleko i mlečni proizvodi sa 12,5 procenata.

Ukoliko se uporedi promet poljoprivrednih proizvoda na pijacama za prvih šest meseci ove godine može se videti da je poljoprivrednih proizvoda prodato u vrednosti od 20,8 milijardi dinara, što je za oko tri milijarde više u odnosu na isti period prošle godine.


S obzirom da Republički zavod za statistiku promet poljoprivrednih proizvoda na pijacama prati u tekućim cenama, najveći deo zabeleženog rasta može se pripisati rastu cena. Naime, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u junu 2022. godine, u odnosu na isti mesec 2021. godine, povećane su za 37%.

Tržišni udeo pijaca u prodaji i otkupu proizvoda poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je u prvih šest meseci 2022. godine iznosio 18%, što je za nešto više od tri posto više nego u 2021. godini. Iako je u toku prvih devet meseci ove godine bio nešto veći, tržišni udeo pijaca u prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvioda je u stalnom padu tokom poslednjih 15 godina – sa 32,6% 2016. godine pao je na 14,9 procenata u prošloj godini, kaže Savo Duvnjak, izvršni direktor Poslovnog udruženja ,,Pijace Srbije”.

Istraživanje ovog udruženja pokazuje i da je prosečna iskorišćenost kapaciteta poslovni prostori, tezge, rashladne vitrine na pijacama, u toku prvih devet meseci 2022. godine bila 56%, što je isto kao i tokom cele 2021. godine.


Kada se pogledaju vrste pijaca, kako navodi izvršni direktor Duvnjak, na prvom mestu su kvantaške pijace na kojima je iskorišćenost kapaciteta 71 posto, slede zelene pijace sa 58%, robne pijace – 54%,  mlečne hale sa 46, dok je najamanja iskorišćenost kapacita na stočnim pijacama.

Komentari (1)

ilija markovic

2022-12-14 16:10:50

ima jedino jedan problem vi sigurno necete vise biti na vlasti do kraja 2023 vec tamo gde vam je mesto

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica