Praznici sve bliži, a cena PRASIĆA NE PADA!

Praznici sve bliži, a cena PRASIĆA NE PADA!

Cena teladi u u pirotskom okrugu je u padu. Prasići skuplji od tovnih svinja, a u Požarevcu, Kraljevu, Užicu i Kragujevcu jagnjići drže cenu. 

Prasići

U Pirotu i okolini pad cene teladi u Klanicama

 

U klanicama na teritoriji Pirota i okoline je došlo do pada otkupnih cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma na dominantnih 500 din/kg i krava za klanje SM rase kod kojih je dominirao iznos od 300 din/kg. Krave za klanje bile su jeftinije uodnosu na prethodni period i na pijaci žive stoke u Užicu, jer su se najčešće mogle pazariti za 250 din/kg.

Rast otkupne cene krava za klanje evidentiran je u sedmici za nama i u klanicama na tertoriji pčinjskog regiona. Dominirao je iznos od 230 din/kg. Klaničari sa područja moravičkog regiona protekle su sedmice vršile otkup muške teladi SM rase po domnantnoj ceni od 500 din/kg, dok su za otkupljena ženska grla iste kategorije plaćali 450 din/kg.

Tele

Za otkupljene tovne bikove telesne mase preko 500 kilograma plaćali su 350 din/kg, a za tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma 340 din/kg. Dominantna cena krava za klanje iznosila je 180 din/kg u sedmici za nama, a broj otkupljenih grla bio je na zavidnom nivou.

Dominantna otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 700 din/kg u klanicama na području šumadijskog regioana. Pored njih otkupljivana su tovna junad telesne mase preko 480 kilograma po ceni od 240 din/kg i krave za klanje SM rase kod kojih je dominirao iznos od 230 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu su se protekle sedmice po nižoj ceni, u odnosu na prethodnu, mogle su se pazarititi priplodne krave SM rase, pošto su kupci trebali da izdvoje 180.000 dinara po grlu. Najčešća otkupna cena tovnih bikova SM rase telesnemase preko 500 kilograma iznosila je 360 din/kg u klanicama na području nišavskog regiona.


Tovne svinje jeftinije od prasića

U klanicama na teritoriji južnobanatskog regiona zabeležen je rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 360 din/kg. Za razlku od njih niža je bila otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, jer je dominirao iznos od 245 din/kg. Na pijaci žive stoke u Čačku su bile više prodajne cene prasadi, tako da je i kod grla telesne mase do 15 kilograma dominirao iznos od 400 din/kg, a kod prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma je dominirao iznos od 350 din/kg.

Prasad su bila skuplja u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Kraljevu, jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 370 din/kg. Reporter STIPS iz Novog Sada evidentirao je rast prodajne cene tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma na pijaci žive stoke u ovom gradu. Dominirao je iznos od 270 din/kg, a broj prodatih grla bio je prosečan. Skuplja su bila prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, tovne svinje telesne mase preko 120 kilograma i krmače za klanje na stočnoj pijaci u Kragujevcu u sedmici za nama.

Za prasad su kupci trebali da izdvoje 360 din/kg, tovne svinje 250 din/kg, a za krmače za klanje 220 din/kg. Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je niža u odnosu na prethodnu sedmicu u klanicama na području braničevskog regiona. Dominirao je iznos od 370 din/kg. Obim ponude i otkupa bili su prosečni.


Cena jagnjadi i dalje raste

Zabeležen je rast otkupne cene jagnjadi i šilježadi u klanicama na području braničevskog regiona tokom treće sedmice decembra. Dominantna cena jagnjadi iznosila je 370 din/kg, dok je kod šilježadi dominirao iznos od 200 din/kg.  Obim otkupljenih grla bio je prosečan. Na pijaci žive stoke u Požarevcu je, takođe, zabeležen pad cene jagnjadi na 370 din/kg, a jeftinije su bile i ovce, pošto je dominirao iznos od 170 din/kg.

Reporter STIPS iz Kragujevca evidentirao je protekle sedmice rast prodajne cene jagnjadi, pošto su se najčešće mogla pazariti za 380 din/kg na stočnoj pijaci u ovom gradu. Jagnjad su bila skuplja i na stočnoj pijaci u Kraljevu u odnosu na prethodni period, jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 430 din/kg.


U klanicama na području Raškog regiona zabeležen je rast otkupne cene jagnjadi na dominantnih 400 din/kg. Rast prodajne cene jagnjadi evidentiran je na pijaci žive stoke u Užicu, pošto je protekle sedmice dominirao iznos od 450 din/kg. U klanicama na području ovog grada i okoline, takođe, je evidentiran rast otkupne cene jagnjadi na domiantnih 430 din/kg. Na stočnoj pijaci u Nišu zabeležen je pad prodajne cene jagnjadi na dominantnih 430 din/kg i ovaca, koje su se najčešće mogle pazariri po ceni od 200din/kg.

Žitarice i stočna hrana

Žitarice

Poskupljenje sojine sačme na 107 din/kg i stočnog brašna na 45 din/kg karakteristika je sedmice. Rast cene stočnog ječma evidentiran je na pijaci u Loznici na dominantnih 44 din/kg na pijaci u Loznici. Poljoprivredni proizvođači-odgajivači goveda sa podričja ovog grada su u nedelji za nama mogli još pazariti stočno brašno po ceni od 35 din/kg, pšenicu po ceni od 42 din/kg, kukuruz za 44 din/kg, suncokretovu
sačmu za 65 din/kg i sojinu sačmu za 110 din/kg.

Prema izveštaju reportera STIPS iz Kragujevca na području ovog grada se tokom treće sedmice decembra modao pazariti kukuruz, okrunjen prirodno sušen po ceni od 43 din/kg, pšenica po ceni od 45 din/kg, stočni ječam po ceni od 51 din/kg, stočno brašno po ceni od 32 din/kg i sojno zrno po ceni od 110 din/kg.

Dominantna maloprodajna cena sojine sačme iznosila je 98 din/kg, dok je za suncokretovu sačmu trebalo izdvojiti najčešće 55 din/kg u maloprodajnim objektima na području Kraljeva. Na pijaci u ovom gradu mogli su se pazariti kukuruz po ceni od od 45 din/kg, stočni ječam po ceni od 47 din/kg i pšenica kod koje je dominirao iznos od 48 din/kg. Najčeća prodajna cena lucerkinog sena u balama ovih dana na pordučju pirotskog regiona iznosila je čak 35 din/kg, a stočno brašno se moglo pazariti za 40 din/kg. Najskuplja je dalje sojina sačma, pošto je dominantna cena iznosila 129 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica