Cene stoke za period 22-26.09.2017.

Cene stoke za period 22-26.09.2017.

Tokom protekle nedelje skuplje su bile krave i obe kategorije prasadi, ali su se tovna junad i koze prodavale po nižim cenama.

Otkupna cena tovne junadi teže od 480 kilograma bila je niža protekle sedmice u klanicama na području Šumadije. Dominirao je iznos od 210 din/kg. Za razliku od njih, klaničari su po višoj ceni u odnosu na prethodni period otkupljivali krave za klanje. Najčešća otkupna cena iznosila je 160 din/kg. Otkupna cena teladi simentalske rase do 160 kilograma ostala je nepromenjena i iznosila je 460 din/kg. Rast otkupne cene teladi do 160 kilograma zabeležen je u klanicama na području Pirota. Dominirao je iznos od 380 din/kg. Pored njih vršen je otkup tovne junadi teže od 480 kilograma i krava za klanje.

Prasad do 15 kilograma i obe kategorije tovnih svinja bile su skuplje na stočnoj pijaci u Čačku. Kod prasadi je dominirao iznos od 230 din/kg, a kod tovnih svinja je cena varirala od 200 do 210 din/kg. Obe kategorija prasadi bile su skuplje protekle sedmice na pijaci žive stoke u Obrenovcu. Dominirao je iznos od 240 din/kg. Pad prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma evidentiran je na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Kod prasadi je dominirao iznos od 180 din/kg, a kod tovnih svinja cena od 150 din/kg. Otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bile su niže u klanicama na području Niša. Najčešće su otkupljivane po ceni od 150 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Nišu evidentiran je pad prodajne cene koza. Dominirao je iznos od 120 din/kg. Prodajna cena jaradi bila je viša u odnosu na prethodni period na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Dominirao je iznos od 200 din/kg. Za razliku od njih jeftinije su bile koze. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 120 din/kg. Na stočnoj pijaci u Požarevcu mogla su se pazariti jagnjad, šilježad i ovce. Kod jagnjadi je dominantna cena iznosila je 300 din/kg , šilježadi 180 din/kg, a kod ovaca iznos od 120 din/kg. Najčešća prodajna cena jagnjadi iznosila je 220 din/kg na pijaci žive stoke u Kraljevu. Kod jaradi je dominirao iznos od 150 din/kg, dviski 130 din/kg, a kod ovaca 120 din/kg. 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.