Cene stoke za period 18-22.08.2017.

Cene stoke za period 18-22.08.2017.

U nedelji za nama zabaležen je pad cena tovne junadi i prasadi, dok su telad i šilježad poskupela.

 

U klanicama na području Braničeva zabeležen je otkup teladi simentalske rase telesne mase do 160 kilograma, tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma i krava za klanje. Otkupne cene ostale su nepromenjene u odnosu na predhodni period. Rast otkupne cene teladi telene mase do 160 kilograma u odnosu na predhodni period evidentiran je u klanicama na području Podunavlja. Dominirao je iznos od 350 din/kg. Prodajna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma bila je niža protekle nedelje na stočnoj pijaci u Somboru. Dominirao je iznos od 220 din/kg. Na stočnoj pijaci u Pančevu je izostala prodaja teladi i ostalih kategorija goveda.

U Čačku je evidentiran pad prodajnih cena obe kategorija prasadi u odnosu na predhodni period na stočnoj pijaci. Kod grla teških do 15 kilograma dominirao je iznos od 240 din/kg, dok su se grla telesne mase od 16 do 25 kilograma najčešće mogla pazariti po ceni od 230 din/kg. Na pijaci žive stoke u Požarevcu je zabeležen pad prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma pošto je dominirao iznos od 250 din/kg. Za tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma trebalo je najčešće odvojiti 150 din/kg. U Kragujevcu je na stočnoj pijaci protekle nedelje evidentiran pad prodajne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 120 din/kg i rast dominantne cene krmača za klanje na 110 din/kg. Viša je bila otkupna cena obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje u klanicama na području Šumadije.

Rast prodajne cene šilježadi evidentiran je na stočnoj pijaci u Smederevu i najčešće su se mogla pazariti po ceni od 230 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena jagnjadi pošto je dominirao iznos od 280 din/kg. Ovce su bile jeftinije u odnosu na predhodni period na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Dominirao je iznos od 120 din/kg. Jagnjad su se najčešće mogla pazariti po ceni od 260 din/kg, a dviske za 150 din/kg. Za jarad je trebalo izdvojiti 200 din/kg, a koze 125 din/kg kao i predhodne sedmice. U Somboru je na stočnoj pijaci došlo da pada prodajne cene jaradi. Protekle je sedmice dominirao iznos od 210 din/kg. 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.