Cene stoke i stočne hrane za period 23-27.03.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 23-27.03.2018.

U protekloj nedelji na stočnim pijacama na području Kragujevca i Vranja bile su niže cene tovnih svinja, a jagnjad je bila jeftinija u Čačku i Nišu.

Cene krava

Niža otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma zabeležena je u klanicama na području Moravičkog okruga. Klanice sa ovog područja vršile su otkup tovne junadi, tovnih bikova i krava za klanje. Otkupne cene ovih kategorija goveda bile su na prošlonedeljnom nivou.

Protekle sedmice izostala je prodaja teladi i ostalih kategorija goveda na pijaci žive stoke u Čačku.

Otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području Šumadijskog okruga. Cena se kretala od 210 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu mogla su se pazariti teladi SM rase do 160 kilograma, tovna junad od 350 do 480 kg i krave za klanje SM rase. Cena teladi je iznosila od 330 din/kg, tovna junad od 220 din/kg, dok je najčešća prodajna cena krava za klanje iznosila 140 din/kg. Obim grla u ponudi bio je prosečan.

Klanice sa područja Srednjebanatskog okruga vršile su otkup tovne junadi preko 480 kilograma po ceni od 230 din/kg. Broj grla u ponudi bio je dobar.

U klanicama na području Zaječarkog okruga nije bilo značajnih promena otkupnih cena u odnosu na prethodni period. Kod muške teladi cena se kretala od 420 din/kg, kod ženske teladi od 320 din/kg, dok su tovna junad od 350 do 480 kilograma otkupljivana po ceni od 230 din/kg.

Cene svinja

U Kragujevcu tovne svinje od 80 do 120 kilograma bile su jeftinije na stočnoj pijaci u odnosu na prethodni period.

U klanicama na području Šumadijskog okruga zabeležen je pad otkupnih cena obe kategorije tovnih svinja i varirala je od 140 do 160 din/kg u zavisnosti od kategorije grla.

Otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kg bila je niža i u klanicama Pčinjskog okruga. Koštala su od 165 din/kg.

Rast otkupne cene krmača za klanje na 140 din/kg zabeležen je tokom protekle sedmice u klanicama na području Braničevskog okruga.

Zabeležena je slaba ponuda prasadi do 15 kilograma na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Cena se kretala od 260 din/kg, što ukazuje na rast. U prodaji je bio određeni broj prasadi od 16 do 25 kilograma po ceni od 250 din/kg. Broj prodatih grla bio je jako mali. Zabeležena je ponuda nekoliko tovljenika preko 120 kilograma. Cena je bila 150 din/kg, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period.

Prasad od 16 do 25 kilograma bila su skuplja na pijaci žive stoke u Kraljevu i u klanicama ovog okruga. Cena se kretala od 250 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Somboru su protekle nedelje bile skuplje tovne svinje. U zavisnosti od kategorije mogle su se pazariti po ceni od 140 do 150 din/kg.

Najčešće prodajne cene prasadi i krmača za klanje bile su na prošlonedljnom nivou na stočnoj pijaci u Čačku.

Cena ovaca i koza

Jagnjad su bila jeftinija protekle nedelje na pijaci žive stoke u Čačku. Koštala su 300 din/kg.

Pad cene jagnjadi u odnosu na treću nedelju marta zabeležen je na stočnoj pijaci u Nišu i u klanicama na području Nišavskog okruga.

Veoma slaba bila je ponuda jagnjadi, dviski, šilježadi i ovaca na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Kod jagnjadi cena se kretala od 300 din/kg, što je jeftinije u odnosu na prethodni period. Prodaja ponuđenih kategorija bila je dosta slaba. Izostala je prodaja ovnova za priplod, jaradi i koza.

Dviske su bile jeftinije u odnosu na prethodni period na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Cena se kretala od 150 din/kg.

U klanicama na području Braničevskog okruga došlo je do rasta cene jagnjadi u odnosu na prethodni period. Cena se kretala od 280 din/kg.

Vrlo slabi bili su ponuda i obim otkupa jagnjadi protekle nedelje u klanicama Južno-banatskog okruga. Cena je iznosila  290 din/kg.

U klanicama na teritoriji Pirotskog okruga vršen je otkup jagnjadi po ceni od 280 din/kg. Najčešća prodajna cena ove kategorije ovaca iznosila je 300 din/kg na pijiaci žive stoke u Pirotu. Broj ponuđenih i prodatih grla bio je dosta dobar.

Cena stočne hrane

Rast cena pšenice i stočnog ječma zabeležen je na gazdinstvima u okolini Pančeva. Kod ječma je cena iznosila od 23 din/kg, a kod pšenice od 20.50 din/kg. U silosima na području ovog grada bio je skuplji kukuruz, dok su cene pšenice i sojinog zrna bile niže u odnosu na prethodni period.

Na području Pirota poskupeo je kukuruz i stočni ječam u nedelji za nama. Cena kukuruza dostigla je iznos od 29 din/kg, dok se stočni ječam najčešće prodavao po ceni od 23 din/kg.

Cena sojine sačme bila je viša u maloprodajnim objektima na području Požarevca. Iznosila je 85 din/kg. Za razliku od nje niža je bila cena stočnog brašna, jer se cena kretala od 25 din/kg. Na pijaci u ovom gradu zabeležen je rast cene lucerkinog sena u balama na 20 din/kg.

Lucerkino seno u balama bilo je jeftinije u odnosu na prethodni period na gazdinstvima u okolini Čačka. Na stočnoj pijaci u ovom gradu mogli su se pazariti kukuruz, pšenica, stočni ječam i stočno brašno. Prodajne cene ovih poljoprivrednih proizvoda bile su na prošlonedeljnom nivou.

U silosima na području Beograda skuplja je bila pšenica u rinfuzu protekle nedelje. Cena se kretala od 18.48 din/kg. Najčešća prodajna cena sojine sačme iznosila je 70 din/kg, kod kukuruza cena se kretala od 22 din/kg, a kod pšenice od 21 din/kg na području Kragujevca.

U maloprodajnim objektima na području Kraljeva mogli su se pazariti sojina sačma po ceni od 70 din/kg i suncokretova sačma najčešće po ceni od 25 din/kg.

Cena lucerking sena u balama iznosila je 20 din/kg na području Loznice. Za sojino zrno su kupci trebali da odvoje 50 din/kg, dok je kod stočnog ječma i kukuruza dominirao iznos od 23 din/kg

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.