Cene stoke i stočne hrane za period 13-17.10.2017.

Cene stoke i stočne hrane za period 13-17.10.2017.

Niže su bile cene teladi, tovne junadi i tovnih svinja, dok su jarad i jagnjad bila skuplja.

Cene goveda

U odnosu na prethodnu nedelju klaničari sa područja šumadijskog regiona po nižim cenama otkupljivali su telad simentalske rase telesne mase do 160 kilograma i tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma. Na stočnoj pijaci u Požarevcu došlo je do rasta prodajne cene teladi simentalske rase telesne mase do 160 kilograma. Kod teladi dominirao je iznos od 340 din/kg, a kod bikova iznos od 220 din/kg. Na stočnoj pijaci u Novom Sadu dominirala je cena od 230 din/kg za ovu kategoriju goveda.

Cene svinja

Klaničari sa područja beogradskog regiona po nižim cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali su tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma. Na stočnoj pijaci u Pančevu evidentiran je pad dominantne cene prasadi telesne mase do 15 kilograma na 260 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma i rast otkupne cene krmača za klanje. Na pijaci žive stoke u Smederevu evidentiran je pad prodajne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, pošto je dominirao iznos od 160 din/kg. Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma i krmače za klanje bili su skuplji u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Kragujevcu.

Cene ovaca i koza

Jagnjad su bila skuplja u odnosu na prethodnu sedmicu na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Najčešća cena iznosila je 250
din/kg. U Kraljevu je zabeležen rast prodajne cene jaradi. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 180 din/kg. Rast prodajne cene ovaca evidentiran je protekle nedelje na stočnoj pijaci u Novom Sadu i najčešće su se mogle kupovati po ceni od 120 din/kg. Otkupna cena jagnjadi bila je viša i u klanicama na području šumadijskog regiona, pošto je dominirao iznos od 250 din/kg. Na stočnoj pijaci u Smederevu došlo je do rasta prodajne cene šilježadi u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 230 din/kg.

Cene stočne hrane

Na pijaci u Čačku, protekle nedelje zabeležen je rast prodajne cene pšenice upakovane u džakove najčešće od 50 kilograma. U maloprodajnim objektima na području Kragujevca sojina sačma, najčešće se mogla pazariti po ceni od 66 din/kg. Kukuruz, okrunjen prirodno sušen upakovan u džakove od 50 kilograma bio je jeftiniji u poređenju sa prvom sedmicom oktobra na gazdinstvima u okolini Pančeva. Na području Smedereva su skuplji bili kukuruz, okrunjen prirodno sušen, pšenica upakovana u džakove od 50 kilograma i lucerkino seno u balama. Kod kukuruza je dominirao iznos od 22 din/kg, kod pšenice 21 din/kg, a kod lucerkinog sena u balama iznos od 18 din/kg. Lucerkino seno u balama bilo je jeftinije protekle sedmice na pijaci u Požarevcu i gazdinstvima u okolini, pošto je dominirao iznos od 17 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.