Cene stoke i stočne hrane za period 01-05.02.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 01-05.02.2019.

Protekle nedelje na stočnim pijacama došlo je do pada cena krava za klanje, tovnih svinja i dviski. Nešto viša je bila otkupna cena prasadi.

Cene krava

Na stočnoj pijaci u Šapcu je cena teladi simentalske rase do 160 kilograma dostigla je iznos od čak 540 din/kg. Obim ponude bio je slab. Klaničari sa područja ovog grada protekle su nedelje otkupljivali tovnu junad preko 480 kilograma po ceni od 260 din/kg. U Požarevcu je zabeležen je pad otkupne cene krava za klanje simentalske rase. Na pijaci žive stoke u Leskovcu došlo je do pada cene tovnih bikova preko 500 kilograma i krava za klanje.

Cene svinja

U klanicama na području Beograda evidentiran je pad otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Na stočnoj pijaci u Leskovcu bile su niže cene tovnih svinja preko 120 kilograma i krmača za klanje. Na stočnoj pijaci u Požarevcu došlo je do rasta cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 220 din/kg. Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do pada cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 240 din/kg.

Cene ovaca i koza

U klanicama na području braničevskog regiona bila je viša otkupna cena jagnjadi i niža otkupna cena ovaca. Jagnjad se kretala po ceni od 270 din/kg, a ovce od 110 din/kg. Na stočnoj pijaci u Požarevcu je zabeležen pad cena šilježadi i ovaca. Na stočnoj pijaci u Leskovcu zabeležen je pad cene dviski na 190 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kragujevcu došlo je do rasta prodajne cene jagnjadi u iznosu od 290 din/kg.

Cene stočne hrane

Uobičajena je bila ponuda kukuruza na prodajnim mestima u Srbiji. U Vojvodini je na stočnim pijacama prodajna cena kukuruza, upakovanog u džakove je tokom januara najčešće varirala od 15.5 do 18 din/kg. Na pijacama Centralne Srbije je tokom proteklog meseca dominirao iznos od 22 din/kg. Cena stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma na pijacama je varirala od 17.5 do 30 din/kg. Nije bilo značajnije promene u pogledu ponuda sojine sačme u maloprodajnim objektima u odnosu na prethodni period.

Suncokretova sačma se tokom proteklog meseca mogla pazariti u jedeanaest maloprodajnih objekata po ceni od 35 din/kg. Prodaja lucerkinog sena u balama se na gazdinstvima odvijala najčešće po ceni od 18 din/kg, dok je na pijaci dominirao iznos od 20 din/kg. Stočno brašno se na pijacama moglo tokom proteklog meseca pazariti po ceni od 19 din/kg. 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica