Projekat Eko šansa – prilika da se mladi bave poljoprivredom

Centar za podršku lokalnoj zajednici „Mome“ iz Pirota do kraja ove godine realizuje lokalni projekat „Eko šansa“ u okviru projekta „Podrška sprovođenju programa reformi i politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji“, sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih.

 

Cilj projekata „Eko šansa“ je razvoj inovativnih modela za zapošljavanje mladih iz ranjivih grupa u sektoru poljoprivrede u Pirotu uz uključivanje civilnog, privatnog i javnog sektora.

U prvoj fazi projekta 19 mladih pohađalo je radionicu u Srednjoj stručnoj školi. Oni su učestvovali u definisanju problema i rešenja za stanje u poljoprivredi i dobili su osnovna znanja o poljoprivrednoj proizvodnji i pravnim okvirima za udruživanje.

Gordana Simonović – Veljković menadžerka ovog projekta kaže da su svi fascinirani, koliko su mladi zainteresovani i posvećeni da uče o poljoprivredi, a u krajnjoj liniji treba im pomoći da sami organizuju neki vid proizvodnje i da na taj način reše egzistencionalne probleme.

Planira se da se i dalje daje podrška ovoj grupi koja je bila na radionici, a organizovaće se i okrugli sto, sa lokalnim akterima, jer oni treba da doprinesu ovom projektu. Cilj projekta je da se napravi jedan model, koji će koristiti lokalne resurse, a samim tim i da se uključe mladi u poljoprivrednu proizvodnju.

„Sa obzirom da su nam sela staračka, domaćinstva su nam staračka, a na temu poljoprivrede se ne priča mnogo, tako da su učesnici ovog projekta buduće nade naše poljoprivrede“, rekla nam je Gordana Simonović – Veljković.

Inženjer poljoprivrede za prehrambenu tehnologiju Ivica Janačković kaže da je radionica obuhvatila konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju, i koja su moguća alternativna rešenja, što se tiče ekologije i ekoloških rešenja, kao što su alternativna upotreba nergije i đubriva. Uslovi su idealni, ali demografija predstavlja veliki problem. Zato se ovaj projekat fokusira na mlade iz osetljivih socijalnih grupa i da ih motiviše da se bave poljoprivrednom proizvodnjom i tako sebi obezbede bolje uslove za život.  

Sagovornici: 
Gordana Simonović – Veljković menadžerka projekta „Eko šansa“
Ivica Janačković, Inženjer poljoprivrede za prehrambenu tehnologiju
Dragana Ilić, pravnica
Karolina Stamenković, predsednica udruženja ŽEC 
„Lužničke rukotvorine
Sanja Raimović, Učesnica projekta

 

Komentari