Sedma po redu Konferencija studenata Poljoprivrednog fakulteta

Sedma po redu Konferencija studenata Poljoprivrednog fakulteta

Sedma po redu Konferencija studenata Poljoprivrednog fakulteta, pod pokroviteljstvom, Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, biće održana u periodu od 26 do 29 aprila na Zlatiboru. 

Konferencija studenata na Zlatiboru - © Mreža mladih poljoprivrednika Srbije

Događaj organizuju Mreža mladih poljoprivrednika Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i Ministarstvom poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede.

Konferencija studenata poljoprivrednih fakulteta i viših poljoprivrednih škola predstavlja najmasovnije okupljanje studenata poljoprivredne struke i jedinstvenu priliku za razmenu informacija o aktuelnostima, mogućnostima i inovacijama u poljoprivrednoj proizvodnji kao i afirmaciju kadrova u oblasti poljoprivrede.

Opšti cilj projekta je podizanje svesti o značaju i potencijalu poljoprivrede u Srbiji, kao i edukacija mladih o aktuelnostima i inovacijama u poljoprivredi. Projekat će omogućiti direktnu komunikaciju studenata i predstavnika državnih institucija, udruženja i kompanija iz oblasti poljoprivrede.

Mladi ljudi su veoma važni za ravoj moderne i konkurentne poljoprivrede, pre svega jer su spremni da investiraju u inoviranje sredstava za rad i time doprinesu povećanju produktivnosti i profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje, takođe mladi ljudi imaju interesovanja da modernizuju i unaprede svoju poljoprivrednu proizvodnju, ali često su neinformisani ili su im sredstva pomoći nepoznanica.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.