Pokrajinski fond raspisao 10 kreditnih linija

Pokrajinski fond raspisao 10 kreditnih linija

Konkurs za dodelu deset kreditnih linija objavio je Pokrajiski fond za razvoj poljoprivrede, koji će trajati do utroška 5,5 miliona evra, koliko je izdvojeno za ovu namenu.

Ilustracija: Krediti za podsticanje poljoprivredne proizvodnje - © Pixabay

Prema rečima direktora Fonda Aleksandra Bogdanovića, ova suma je suma neznanto veća u odnosu na prošlu godinu, kada je Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspolagao s 5,3 miliona evra. Po jednoj kreditnoj liniji biće odobreno oko 200 kredita. 

Fond tokom godine neće više objavljivati konkurse radi odobravanja kredita osim ako rebalansom pokrajinskog budžeta ne bude obezbeđeno još novca za to, kazao je Bogdanović.

Agro krediti – spas u poslednji čas

Prema njegovim rečima, sve kreditne linije koje su prošle godine bile na raspolaganju registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima u Vojvodini upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava, biće i ove godine a i u pogledu uslova kreditiranja sve je ostalo isto kao lane.

Moći će da se konkuriše za kupovinu pogonske i priključne mehanizacije, staklenika i plastenika i njihove opreme, podizanje protivgradne mreže u višegodišnjim zasadima voća i vinograda, podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda, zatim za kredite radi kupovine kvalitetne teladi i prasadi za tov, priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu, pčelinjih rojeva i opreme za pčelarstvo, opreme za stočarske farme i one namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća, odnosno za silose, podna skladišta i hladnjače.

Poljoprivredni krediti za prolećnu setvu

Kamata na kredite, bez obzira na period otplate, iznosi jedan i jedan i po odsto. Krediti se daju na godinu, 15 meseci, dve godine, 30 meseci, tri godine i na pet godina, ukoliko se odobri radi kupovine pogonske i priključne mehanizacije i za kupovinu opreme za stočarsku farmu.

Krediti će se odobravati maksimalno u iznosu od 40.000 evra, a Fond neće odobravati kredite niže od 1.000 evra.

Izvor: Dnevnik

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.