Nova PRAVILA EU – Odobrena SZB koja sadrže mikroorganizme

Nova PRAVILA EU – Odobrena SZB koja sadrže mikroorganizme

10.februara članice EU usvojile su nova pravila radi bržeg odobravanja bioloških sredstava za zaštitu bilja koja sadrže mikroorganizme a sa ciljem da se smanji upotreba hemijskih pesticida. Komisija se nada da će na taj način opremiti poljoprivrednike novim alatima kako bi zamenili hemijska sredstva za zaštitu bilja.

Prskanje biljaka - ©Canva

Očekuje se da četiri usvojena pravna akta stupe na snagu u novembru i obezbede da biološka rešenja mogu da zamene hemikalije koje “znatno brže” izlaze na tržište, saopštila je Evropska komisija.

Nova pravila su u sklopu napora EU da uobliči politiku u sektoru hrane kroz strategiju “Od farme do viljuške” koja predviđa smanjenje upotrebe i rizika od hemijskih pesticida za polovinu do 2030, podsticanje organskog sektora i korišećenje integrisanog upravljanja štetočinama.

Evropski parlament i Savet će sada ispitati propise i, ako ne bude primedbi, počeće da važe u poslednjem kvartalu godine. Biološki pesticidi predstavljaju vid biokontrole zasnovan na živim organizmima kao aktivnim sastojcima, poput bakterija, gljiva i virusa. Ti živi organizmi su prirodno patogeni za štetočine. Iako se neki oblici biokotrole već dugo koriste u sektoru hrane, u poslednje vreme su privukli veću pažnju kao održiva i prihvatljiva ekološki “prijateljska” alternativa hemijskim pesticidima.

Za sada je za upotrebu u EU odobreno 60 mikroorganizama. Zainteresovani su prethodno ukazali na činjenicu da upotrebu biopesticida sputava neprilagođena regulativa, odnosno uglavnom isti regulatorni put kao da je reč o hemikalijama.

Nedostatak posebne regulative znači da biokontrola još nije u stanju da ostvari puni potencijal, pošto su za izlazak na tržište nekada potrebne decenije.

U saopštenju Komisije ističe se da su novi propisi zasnovani na “najsavremenijoj nauci”, kao i da su fokusirani samo na relevantne podatke, što znači manje testiranja na životinjama, što je takođe jedan od ciljeva EK. Predstavljajući nove propise, evropska komesarka za bezbednost hrane Stela Kirijakides rekla je da je to “dobra vest za evropske poljoprivrednike kojima će biti olakšan prelazak sa hemijskih pesticida na biološke”.

“EU ima neke od najviših ekoloških zahteva i vodeću ulogu kada je reč o održivosti njenog sistema ishrane – današnja vest je još jedan opipljiv i konkretan dokaz za to”, istakla je evrokomesarka.

Istovremeno je predstavnik udruženja za zaštitu kultura Kroplajf Evropa rekao za EURACTIV da pozdravljaju predloženo dodajući da je to “definitivno korak u dobrom smeru kako bi na tržištu bilo više inovativnih biopesticida”.


Međutim, u Međunarodnom udruženju industrije biokontrole, koje inače pozdravlja odluku Komisije, kažu da je reč samo o “maloj fundamentalnoj promeni” postojećih zahteva za mikrobiološke podatake.

Izvor: Euractiv.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica