Svet poljoprivrede Prodavnica

Berbe su završene – SADA je vreme za jesenje PLAVO PRSKANJE VOĆA!

Nakon završenih berbi, ali i rano u proleće, važno je da se u voćarskim zasadima posveti posebna pažnja ishrani zasada.  Višegodišnje voćne vrste sada polako ulaze u period mirovanja. Hranljive materije se povlače u rezervna tkiva i služe kao inicijalna hrana u početku naredne vegetacije, kada je aktivnost korena usporena. Proces mirovanja traje do proleća naredne godine, a tada je važno da list ima sva neophodna hraniva kako bi prinos bio dobar. Evo kako možete da podstaknete dobru vegetaciju svojih biljaka već sada.

plavo-prskanje-voćaVoćnjak - ©Galenika Fitofarmacija

U proleće počinju da se odvijaju najznačajniji fiziološki procesi. U prvom redu fotosinteza. Da bi intenzitet fotosinteze bio maksimalan, važno je da list bude snabdeven svim neophodnim hranivima koji učestvuju u pomenutom procesu. Dobro fiziološko stanje u početku vegetacije direktno utiče na otpornost biljke na niske prolećne temperature, proces oplodnje, pa i sam prinos na kraju.

Međutim, u jesen, biljka ali i mnogi prouzrokovači biljnih bolesti (patogeni) prelaze u prezimljujuće forme koje predstavljaju potencijalno mesto sa koga će se štetan organizam širiti naredne godine i inficirati biljku. Zato je veoma važno izvršiti dezinfekciju stabla i to nekoliko puta ukoliko je intenzitet infekcije nekim od fitopatogena bio visok.Posebnu pažnju treba obratiti na zaštitu od bakteriozne plamenjače jabučastih voćaka koju prouzrokuje Erwinia amylovora.

voćnjakVoćnjak u jesen - ©Galenika Fitofarmacija

Koja sredstva se koriste za jesenje plavo prskanje voća?

Tretmani se obavljaju najčešće kada otpadne 20% do 50% listova i kada se završi proces defolijacije i svo lišće otpadne. Najefikasnije sredstvo za tu svrhu jesu bakarni preparati. Veoma dobro deluju kao fungicidi i solidni su baktericidi. Najčešće se koriste kao preventivni i kontaktni fungicidi. Postoje različiti oblici bakra, a jedini aktivni oblik jeste bakarni jon i to Cu++(kuprioblik) kao najefikasniji. Perzistentnost bakra iz bakarnog oksihlorida se ogleda u tome što Cu++ jon u rastvoru veoma sporo disosuje, sporo se otpušta u spoljašnju sredinu u kojoj veoma dugo perzistira. Ovakav podatak ukazuje na činjenicu da je upravo primena bakra iz bakarnog oksihlorida u jesen dobitna kombinacija za zasade voća i da će zasadi biti veoma dobro zaštićeni tokom zimskog perioda.

Upravo je CUPROZIN 35 WP fungicid na bazi bakra iz bakarnog oksihlorida. Pored namene da se takvi fungicidi koriste kao dezificijensi oni učestvuje i u lignifikaciji (odrvenjavanju) biljnog tkiva i time se podstiče brže spremanje mladara za zimu i smanjuje mogućnost njihovog izmrzavanja.

Prilikom obavljanja tretiranja, neophodno je obratiti pažnju na meteorološke uslove i kvalitet tretiranja. Preporuka je da se tretiranje obavi po suvom vremenu bez vetra i padavina, na temperaturi iznad 8°C. Uspešno izvedeno tretiranje podrazumeva što bolju aplikaciju i deponovanje preparata na bazi bakra iz bakarnog oksihlorida na biljne delove, a to se može izvesti ukoliko je manja brzina ventilatora na orošivaču nego obično, manja brzina kretanja traktora, kao i upotreba dizni većeg protoka i naravno količina vode 800-1500 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

 

Komentari