Ko ima pravo na zakup zemljišta kada najpovoljnijii ponuđač odustane?

Prema Uputstvu koje je donela Uprava za poljoprivredno zemljište, ukoliko najpovoljniji ponuđač nakon javnog nadmetanja, a pre zaključenja ugovora o zakupu, pismeno odustane od svoje ponude odnosno od zakupa državnog zemljišta ili ne isplati iznos u datom roku, nadležni organ jedinice lokalne samouprave poziva sledećeg sa rang liste da povrdi da li i dalje ostaje pri svojoj ponudi.

Traktor na polju © Pixabay

Upustvo o postupanju prilikom sprovođenja postupka davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini propisuje da se pozivanje može nastaviti do poslednjeg lica na rang listi koje ispunjava potrebne uslove. Ukoliko drugi na rang listi pristane i potvrdi svoju ponudu on postaje najpovoljniji ponuđač i donosi se odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta.

 

Prema ovom dokumentu, prilikom sprovođenja javnog nadmetanja za agroekonomsku 2020/21 godinu ,a koje se sprovodi u kalendarskoj 2021. godini bez obzira na to da li je započeto u prethodnoj, rok za odustanak od datih ponuda može biti maksimalno tri dana od otvaranja rang liste najpovoljnijih ponuđača.

Ova Uprava navodi da će motriti na sprovođenje postupaka javnog nadmetanja, te da će za poljoprivredna gazdinstva onih lica za koje je utvrđeno da su narušavali nesmetano odvijanje bilo kojeg dela postupka javnog nadmetanja dati inicijativu za stavljanje u pasivan status.
Pravo zakupa nemaju pravna i fizička lica evidentirana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja su narušavali postupak javnog nadmetanja.

Komentari