Izmenjen Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Izmenjen Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Za sve korisnike podsticaja u stočarstvu važna je informacija da je izmenjen Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla.  Ove izmene će početi da se primenjuju se od 1. februara 2023. godine.

Stocarstvo

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla podnosi se Upravi, posebno za svaku vrstu kvalitetnih priplodnih grla, s tim da se za istu vrstu kvalitetnih priplodnih grla podnosi samo jedan zahtev, a za isto grlo zahtev može da se podnese jednom za jednu kalendarsku godinu.

Uz zahtev se podnosi izvod iz glavne matične evidencije za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane osnovne i glavne odgajivačke organizacije.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla. Javni poziv možete pronaći na internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i UPRAVE.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a primenjuje se od 1. februara 2023. godine.

 

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica