„Dunav osiguranje“ isplatilo dividendu akcionarima

„Dunav osiguranje“ isplatilo dividendu akcionarima

Beograd, 7. jul 2017 – „Dunav osiguranje“ danas je isplatilo dividendu akcionarima po osnovu dobiti utvrđene u godišnjim finansijskim izveštajima Kompanije za 2016. godinu, navodi se u saopštenju.

Dunav osiguranje isplatilo dividendu ©Pixabay

Odluku o raspodeli dobiti za 2016. putem isplate dividende u bruto visini od 894,2  miliona dinara donela je Skupština akcionara najveće nacionalne osiguravajuće kuće.  

Pravo na dividendu imaju akcionari koji su na dan 17. april 2017. godine bili upisani u Centralni registar kao zakoniti imaoci akcija Kompanije.

Republici Srbiji, kao najvećem pojedinačnom akcionaru, dividenda je uplaćena na račun budžeta u iznosu od 405,08 miliona dinara, dok je ostalim akcionarima dividenda uplaćena preko Centralnog registra.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.