Direkcija za robne rezerve povećala otkupnu cenu kukuruza na 22 dinara

Republička direkcija za robne rezerve objavila je izmenu i dopunu obaveštenja o kupovini merkantilnog kukuruza ovogodišnjeg roda.

Republička direkcija za robne rezerve će izvršiti kupovinu do 23.181.818 kg merkantilnog kukuruza rod 2020. godine, domaćeg porekla, po ceni od 22,00 din/kg, uskladištenog u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. U cenu je uračunat PDV.

Prvobitno je bilo predviđeno da se otkupi do 26.153.846 kg po ceni od 19,5 dinara, i to samo od fizičkih lica i ovlašćenih skladištara.

Nova izmena je i da će se merkantilni kukuruz kupovati i od pravnih lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od pravnih lica je 1.000 tona.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva biće 50 tona, a maksimalna 100 tona.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlašćenog skladištara je 1.000 tona.

Merkantilni kukuruz mora biti, domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B3.516 i  SRPS.E.B3.516/1, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih  zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

Radi prijave za prodaju merkantilnog kukuruza zainteresovana registrovana poljoprivredna gazdinstva i ovlašćeni skladištari Direkcije, potrebno je na e-mail adresu otkup@rdrr.gov.rs  dostave sledeća dokumenta:

Registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva:

  • obrazac broj 1 (popunjen i potpisan),
  • skeniranu ličnu kartu ili skeniranu očitanu ličnu kartu,
  • skeniran Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave.

Ovlašćeni skladištari:

  • obrazac broj 1 (popunjen i potpisan)
  • skeniran karton deponovanih potpisa, overen i datiran od strane banke, ne stariju od 15 dana.
  • skeniran Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave.

Rok za realizaciju kupovine kukuruza je do 1. decembra 2020. godine.

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/32-39-052-725, 3235-364, 3240-509, 32-38-997 u Beogradu i 021/452-774 i 021/528-911, u Novom Sadu.

Izvor: RDRR

Komentari