Clearfield Plus – Nova tehnologija u proizvodnji suncokreta

Clearfield Plus – Nova tehnologija u proizvodnji suncokreta

Clearfield® Plus tehnologija je najmodernija zaštita od korova, koja kombinuje visoko prinosne hibride sa odličnom zaštitom od širokog spektra korova. Ovakva primena herbicida preko zemljišta i folijarno, obezbeđuje visoke prinose umanjujući zavisnost od vremenskih uslova.
 

Clearfield Plus - Nova tehnologija u proizvodnji suncokreta - © BASF

Šta je u stvari Clearfield® Plus sistem?

To je znatno izmenjen i unapređen stari Clearfield® sistem koji rezultira ukupnim boljitkom za farmere, proizvođače suncokreta. Ovo je sistem koji podrazumeva održivu proizvodnju suncokreta, a koji obuhvata Clearfield® Plus hibride, praktično celu novu grupu hibrida suncokreta.

Šta za proizvođača znači „Plus” u Clearfield® Plus tehnologiji, kod zaštite korova u odnosu na već postojeću Clearfield® tehnologiju?

  1. Veći prinos i veća količina ulja po ha;
  2. Veća efikasnost na korove sa herbicidom Pulsar® Plus koji sadrži inovativni ađuvant;
  3. Oplemenjivačke kuće selektuju svoje najbolje hibride u okviru Clearfield® Plus tehnologije;
  4. Clearfield® Plus hibridi poseduju veću otpornost na imidazolinone;
  5. Jednostavnije suzbijanje samoniklog suncokreta i
  6. Veća sigurnost proizvodnje uz primenu Clearfield® Plus tehnologije.
     
Clearfield Plus - Nova tehnologija u proizvodnji suncokreta - © BASF

Clearfield® Plus tehnologija se primenjuje isključivo kod Clearfield® Plus hibrida suncokreta. Herbicid koji se primenjuje u Clearfield® Plus tehnologiji je Pulsar® Plus.

Nekoliko reči o novom herbicidu

Pulsar® Plus sadrži aktivnu materiju imazamoks, u količini 25g/l. Preporučena doza upotrebe je 1,2-2,0l/ha. Novi Pulsar® Plus sa novim sastojcima u sebi, omogućuje bolje zadržavanje depozita herbicida na listu korova, bolje prodiranje kroz voštani sloj na listu korova i bolje ulaženje u korov. Sve ovo rezultira znatno boljem suzbijanju korova.

Napomena:

Pulsar® Plus SE KORISTI ISKLJUČIVO U CLEARFIELD® PLUS HIBRIDIMA SUNCOKRETA I NIGDE VIŠE. NEMOJTE NJIME PRSKATI SOJU, LUCERKU ILI DRUGE USEVE GDE STE DO SADA KORISTILI OBIČAN Pulsar®.
 

Clearfield Plus - Nova tehnologija u proizvodnji suncokreta - © BASF

Nikada ne koristiti Pulsar® Plus kod običnog Clearfield® hibrida suncokreta! Zbog inovativne formulacije herbicida Pulsar® Plus dolazi do povećanog usvajanja aktivne materije imazamoks koja znatno oštećuje već postojeće Clearfield® hibride suncokreta.

Bolje suzbijanje najtvrđih korova, mogućnost suzbijanja korova u poodmakloj fazi razvoja i brže delovanje na korove najvažnije su karakteristike nove tehnologije. Ako tome dodamo novu grupu hibrida suncokreta, sa novim ugrađenim CLHA+ genom koji potvrđuje da sve ovo nije GMO tehnologija, dobijamo jedan novi „set“, novu tehnologiju koja će sigurno u 2017. i narednim godinama doneti boljitak i značajan napredak u proizvodnji suncokreta.

Sponzorisani članak
BASF
Clearfield Plus - Nova tehnologija u proizvodnji suncokreta - © BASF
Adresa: Omladinskih brigada 90b, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: 381 11 30 93 400
Web adresa: www.agro.basf.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica