Svet poljoprivrede Prodavnica

Koliko vodimo računa o zagađenju vode?

Voda je glavni izvor života na zemlji bez kojeg nijedan segment života ne bi bio moguć. Međutim, stepen zagađenja rečnih tokova i pijaćih izvora u našoj zemlji, koji su do pre samo nekoliko godina bili besprekorno čisti, vrtoglavo raste. 
 

Zagađena reka - © Pixabay

Svake godine potrošnja vode raste, a zagađenje dobija sve ozbiljnije razmere. Nepravilno odlaganje smeća i sve češće korišćenje veštačkih đubriva, hemikalija i pesticida doprinosi povećanju zagađenja vode.


Izvori zagađenja voda

U svetu, ali i u Srbiji, većina reka postale su kanali otpadnih voda. Ključni izvori zagađenja reka u Srbiji su neprečišćene industrijske, komunalne otpadne vode, teški metali, nafta, otpaci iz klanica i pepeo iz termoelektrana. Oko 50% zagađenja reka dolazi od industrijskih postrojenja, dok se samo 13% komunalnih otpadnih voda obrađuje pre ispuštanja. 

 

Povećavaju se površine za organsku proizvodnju u EU i Srbiji

Predstavljamo vam najlepše klisure Srbije


Zagađivanje vode ponekad može biti i posledica velikih nesreća. Na primer, brodovi koji transportuju naftu ponekad se oštete usled oluje ili sudara. Kada nafta iscuri sa broda, ona se razlije po površini otvorenog mora ili reke, a vodenim strujama dolazi i do obale. Tada na hiljade bespomoćnih ptica i životinja strada, a ekološke posledice postaju nemerljive.

Zagađena reka - © Agromedia


Posledice zagađenja voda

Trovanje i masovno uginuće riba i drugih vodenih organizama najveće su posledice zagađivanja vode toksičnim materijama. Masovno uginuće određene grupe organizama u vodi remeti prirodne odnose u biocenozi i izaziva velike promene u čitavom vodenom ekosistemu

 

Biomasa – gorivo budućnosti


Zagađivanje vode otrovnim materijama indirektno utiče i na čoveka. Voda, koja je zagađena, ne može se koristiti za piće, niti za navodnjavanje poljoprivrednih površina. Da bi se mogla koristiti, neophodno je potrošiti mnogo novca i energije za njeno prečišćavanje.

Zagađena reka - © Pixabay


Najzagađenije reke u Srbiji

Tri najzagađenije reke u Srbiji su BorKolubara i Trepča. Opasne materije koje dolaze iz Kolubarskog basena svoj put ka centralnoj Srbiji započinju rekom Kolubarom. Trepča preko reke Gračanke i Sitnice zagađuje moravski sliv, dok u istočnu Srbiju i Dunav otrovi stižu iz reke Pek. Srbija sa oko 13% „doprinosi“ zagađenju Dunava raznim organskim materijama koje se sa stočnih farmi direktno ulivaju u ovu reku.

U najzagađenije reke spadaju Stari plovni Begej, Toplica, Veliki Lug, Lugomir, Crni Timok i Borska reka, kao i kanal Vrbas-Bečej

Komentari