Biznis plan ključan pri konkurisanju za IPARD podsticaje

Biznis plan ključan pri konkurisanju za IPARD podsticaje

Kako bi konkurisali za IPARD podsticaje, jedan od najvažnijih činioca predstavlja biznis. Šta sve treba da sadrži i čega se treba prodržavati pri pisanju biznis plana piše Mladen Pavlović iz Poljoprivredne stručne savetodavne službe Padinska Skela.

Ilustracija: Farma krava - © Pixabay

U prvom delu plana potrebno je detaljno opisati poslovnu ideju. Ovde treba navesti šta će se proizvoditi u budućnosti i koji ciljevi se ostvaruju realizacijom investicije. Na osnovu dostupnih izvora i istraživanja prikazuje se procena potražnje za navedenim proizvodima i ko su planirani kupci. Biznis plan, kao sastavni deo dokumentacije, se prilaže u štampanoj i elektronskoj formi.

U planu sprovođenja investicije precizira se kada se otpočinje sa realizacijom i koji su rokovi za sprovođenje projektnih aktivnosti. Opisuju se trenutni obim, struktura, tehnologija proizvodnje, kao i to kako se novine koje nastaju investiranjem uklapaju u postojeću proizvodnju. U tabelama se navode svi materijalni i nematerjalni troškovi koji se odnose na sve proizvode za sve vreme trajanje projekta, iskazani u jedinici mere.

U poslovnom planu se navodi koliko je radne snage uposleno u proizvodnji i da li se planira dodatno upošljavanje. Ukratko se opisuje kako će realizacija projekta uticati na životnu sredinu i dobrobit životinja, kao i to da će nakon završetka investicije biti ispunjen minimum nacionalnih standarda iz ovih oblasti. U odeljku koji se odnosi na lokaciju i distribuciju opisuje se veza sa vitalnim saobraćajnicama, dostupnost energenata, udaljenost od tržnica, pijaca, velikih centara za distribuciju proizvoda, dobavljača inputa… Treba navesti što više prednosti koje donosi lokacija na kojoj se realizuje investicija.

Ekonomsko finansijska analiza treba da sadrži plan prodaje, projekciju ukupnih prihoda, obračun amortizacije, strukturu i dinamiku ulaganja i izvore finansiranja. Tabelama se predstavlja bilans uspeha, bilans stanja i novčani tok. Za investicije do 50.000 eura potrebno je prikazati ocenu investicije samo kroz statičke metode za jednu reprezentativnu godinu. Za investicije koje prelaze 50.000 eura potrebno je prikazati ocenu projekta kroz neto sadašnju vrednost i internu stopu rentabilnosti.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe
Autor: mr Mladen Pavlović PSSS Padinska Skela

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica