Tamo gde ne može da uspe pšenica i kukuruz TRITIKALE predstavlja rešenje

Tamo gde ne može da uspe pšenica i kukuruz TRITIKALE predstavlja rešenje

Tritikale je ratarska kultura koja je dobijena ukrštanjem dva strna žita – pšenice i raži. Seje se do 20. oktobra, a mi vam predstavljamo sve benefite ove veoma korisne biljke, naročito u godini kao što je ova, koja se u najmanju ruku može nazvati problematičnom.

Tritikale

Tritikale uspeva i na kiselim zemljištima

Ova biljka može uspeti i na kiselim zemljištima koja su prepreka za gajenje većine kultura. Generalno ova biljka može uspešno da se gaji i na slabijim zemljištima, na kojima pšenica neće dati pohvalnu količinu i kvalitet prinosa, a kukuruz neće uspeti. Osim toga, uspeva i na laganim peskovitim zemljištima gde krmne biljke ovas i ječam ne mogu.

Tritikale snažno protiv korova

Tritikale brzo napreduje, ima snažno bokorenje što dovodi do zasenjivanja zemljišta i onemogućavanja rasta korovima. Takođe potrebno je uz to dodati i adekvatnu gustinu setve  – treba da iznosi 450 do 600 zrna po kvadratnom metru.

Tritikale uspeva uprkos suši, visokim ili niskim temperaturama

Ova kultura ima snažan koren, velike sposobnosti usisavanja, stoga zahteva manje brige oko snabdevanja vodom, a samim tim mnogo bolje može da premosti sušu. Suša mu ne predstavlja problem ni zbog voštanih prevlaka na listu i dužeg zadržavanja vode u citoplazmi ćelija.

Otporniji je i na niske temperature od pšenice, karakterište ga bolja tolerantnost na nagla otapanja snega, kao i na stvaranje ledene pokorice. Upravo ove karakteristike ga čine pogodnim za uzgoj u planinskim područjima, na višim nadmorskim visinama, gde su temperature znatno niže.

Laka prilagodljivost nepovoljnim klimatskim uslovima, ali i izražena takmičarska sposobnost sa korovima čine ga odličnim za organski uzgoj.

Tritikale kao stočna hrana sadrži dosta proteina

Zrno tritikalea sadrži 12,6 – 16 posto proteina. Njih preživari, ali i nepreživari lako vare.


Osim toga sadrži dobar udeo aminokiseline lizin – 0,52 posto, što je veći postotak nego u komercijalnim sortama pšenice. Hranljiva vrednost njegovog zrna je približna hranljivoj vrednosti zrna pšenice. Međutim, ono što je prednost jeste da zrno tritikalea sakupi više belančevina od zrna svojih „roditelja“, 1 – 2 posto više belančevina od zrna pšenice, to jest čak 3 do 5 posto više od raži.

Zrno se osim za ishranu životinja koristi i u proizvodnji skroba, pivskog slada i alkohola.

Zrna tritikalea


Tritikale ima široku primenu u ishrani stoke

Tritikale ima dobru rodnost zelene mase koja je inače sladunjava i omiljena kod stoke. Osim toga koristi se i za senažu, silažu i pripremu travnog brašna.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica