Zašta pšenice od bolesti i korova – najefikasniji način!

Zašta pšenice od bolesti i korova – najefikasniji način!

 

Danas se od svih nas traži da obavljamo puno različitih zadataka. Ništa manji zahtev nije postavljen ni prilikom izvora fungicida za zaštitu strnih žita. U Srbiji se u prethodnom periodu pokazao prvi tretman useva pšenice kao izuzetno važan. Taj tretman je obično dolazio sredinom marta meseca kada zajedno sa herbicidom koristimo i fungicid.

Zelena pšenice

Zdrava biljka, zdrav prinos pšenice i ječma – DELARO

Kontrola rdje, septorije i fuzarijuma na pšenici: suzbijanje pirenofore i ramularije na ječmu. Malo je fungicida koji mogu da odgovore na takav zadatak, a jedan od njih je Delaro koji ispoljava visoku efikasnost i fleksibilnost.

Kombinacija aktivnih materija moogućava mu odlično preventivno delovanje štiteći listove koji tek rastu, a snaga protiokonazola kontrolu čak i pega koje su se tek razvile. Kada pričamo o vremenu primene Delara, moramo pričati i o različitim dozama. Svakako u ranijim tretmanima, dakle pre pojave lista zastavičara možemo koristiti dozu od 0,7 litara po hekataru, dok u kasnijim fazama u zaštiti lista zastavičara koji nosi prinos i samog klasa od fuzarijuma neophodna je doza od 1 litre po ha.

biljka pšenice I hleb

Kada govorimo o Delaru, ne pričamo samo o efikasnosti već i dodatnim vrednostima. Fiziološki efekat Delara na biljku pšenice je pozitivan. Biljka nakon tretmana ovim fungicidom pokazuje veću fiziološku efikasnost, jaču fotosintezu, i veći sadržaj hlorofila. Ovaj pozitivan efekat je naročito izražen kada je tretman obavljen u kasnijim fazama razvoja pšenice. Biljka duže ostaje zelena pa samim tim imamo i duži period nalivanja zrna i više prinose.

Ni kontrolu fuzarijuma ne treba zaboraviti. Tretman se obavlja na samom početku cvetanja.Delaro sprečava razvoj micelije gljive i njeno prodiranje u klasić. Zrno ostaje celo i zaštićeno, a nema ni razvoja mikotoskina. Zabranom nekih aktivnih materija na našem tražištu malo je preparata koji se mogu pohvaliti odličnom kontrolom fuzarijuma. Delaro je svakako vaš siguran izbor u kontroli svih važnih bolesti pa i fuzarijuma

Kako zaštiti pšenicu od bolesti i korova?

Zajedno sa usevom pšenice u jesen niču i korovi, koji sprečavaju normalno bokorenje i zasnivanje useva. Onda, kako se sve više razvijaju, tako i crpe sve više hrane i vode samoj pšenici. Zato je važno kontrolu korova izvršiti tokom marta meseca naredne godine. Jedna od preporuka je svakako Sekator OD, provereni herbicid kojeg odlikuje izuzetno širok spektar delovanja,efikasan je na više od 30 korovskih vrsta uključujući: palamidu, gorušicu, mrtvu koprivu, broćiku, ambroziju, mišjakinju i mnoge druge ….

mlada biljka pšenice

Visoko je selektivan, jedini je herbicid na tržištu Srbije koji u sebi ima protektant koji štiti pšenicu, pa samim tim i vreme primene može biti nešto kasnije, praktično sve do lista zastavičara.

Joše jedna stvar o kojoj moramo da vodimo računa je i mogućnost mešanja sa fungicidima. Sekator OD je potpuno kompatibilan sa fungicidom Falcon Forte. Falcon Forte je fungicid novije generacije i naslednik „starog “Falcona. Pojačan je još jednom aktivnom materijom koja daje bržu i veću efikasnost na sve značajne bolesti počev od pepelnice, preko septorije i rdje. Septorija je ove godine dominantna i najčešće se pojavljuje na njivama. Pred nama je period intenzivnog porasta pa treba pravovremeno zaštiti nove listove koji će se pojaviti, a falcon Forte je svakako pravi izbor.

Sponzorisan članak

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica