Zabluda: Šta je karenca?

Zabluda: Šta je karenca?

U procesu savremene proizvodnje gajenih biljaka, upotreba pesticida je nužnost jer bez njihove primene ne može se postići odgovarajući kvalitet i visok prinos. Nažalost nisu svi naši proizvođači upoznati sa pojmom karence, iako jesu ne vode dovoljno računa o tome.

 

Zabluda:

Poštovanje karence nakon primene herbicida velika je, ako ne i najveća zabluda u našoj poljoprivredi, a zdravstvena ispravnost poljoprivrednih proizvoda u velikoj meri zavisi od toga da li proizvođač poštuje ovu predviđenu meru. Nažalost, ukoliko se ne vodi računa o tome pesticidi ostaju na hrani koju kasnije jedemo. A pesticidi u hrani se ne mogu tako lako ukloniti kako se to nekima čini.

Istina:

Šta je karenca? Vreme koje mora da protekne od poslednje primene pesticida do žetve ili berbe naziva se karenca. To je period u kome se primenjeni pesticidi potpuno razgrade ili se razgrade ispod maksimalne dovoljne količine. Izražava se u danima. U zavisnosti od gajene biljne vrste, pojave štetočina, patogena ili korova, pesticidi se u toku vegetacije primenjuju više puta. Pri tome treba voditi računa da se na početku vegetacije koriste preparati sa dužom karencom a sa približavanjem vremena berbe ili žetve koristiti preparate sa manjom karencom kako bi štićen usev u momentu berbe ili žetve imao što manje ostataka pesticida u sebi.

Gotovo nijedan način pranja neće ukloniti sve njihove ostatke, ali svakako može smanjiti ukupnu količinu. Ono što svi znamo jeste da plodove temeljno treba prati običnom vodom i to neposredno pre upotrebe. Na ovaj način se nakon potapanja u vodu i otklanjanja pesticida skraćuje njihov rok trajanja, odnosno plodovi brže trule.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica