Svet poljoprivrede Prodavnica

Trulež paradajza i krastavca – Šta izaziva ove bolesti i kako ih sprečiti?

 Zaštita paradajza od truleži - © Agrounik

Česte promene temperature povoljno utiču na razvoj sive truleži kod povrća. Ova gljiva napada čak 250 različitih biljnih vrsti među kojima su i one najznačajnije: paradajz, krastavac, paprika, salata, kupus i slično. U ovom trenutku siva plesan predstavlja veliki problem u gajenju povrća u zaštićenom prostoru ali i u kontejnerima za gajenje rasada.

Sivu trulež izaziva gljiva koja je kod nas poznata kao Botrytis cinareae. Patogen se može javiti na svim nadzemnim delovima biljke, odnosno na stablu, listu, cvetu i plodu. 

Botrytis cinareae se javlja i na rasadu, paprike, paradajza, krastavca, na prizemnom delu stabla. Zato ako ne reagujemo pravovremeno može doći i do prstenovanja mladih biljaka koje pred rasađivanje može izazvati i poleganje i topljenje rasada. Kompanija Agrounik u ovoj fazi razvoja rasada preporučuje preparat ERWIX u koncetraciji 1%, zalivanjem.

 Zaštita paradajza od truleži - © Agrounik

Siva trulež krastavca u plasteniku

U plastenicima na već rasađenim površinama nestabilno vreme sa temperaturnim razlikama dovodi do pojave sive truleži najviše u plastenicima pod krastavcem. U zavisnosti od vremena rasađivanja, krastavac se nalazi u različitim fenološkim fazama, faza intenzivnog porasta-faza plodonošenja (prema BBCH skali 19-77). Takođe i u plastenicima u kojima  se gaji paradajz na prvoj rodnoj grani može doći do pojave sive plesni. Preventivnim tretiranjem folijarnom primenom preparatom ERWIX u koncentraciji 1% rešava se problem sive truleži u plastenicima pod povrtarskim kulturama.

Infekcija: Temperatura od 00C i RV vazduha preko 80% je dovoljna za infekciju. Uslovi za širenje i razvoj ovog patogena su povećana RV vazduha, takođe i preobilno đubrenje azotnim đubrivima koje dovodi do povećane bujnosti može povećati osetljivosti biljaka na napad patogena.

Zaštita krastavca u plasteniku - © Agromedia

Uvenuće paradajza

Nestabilno vreme sa čestim kolebanjima temperature pogoduje razvoju i fuzarioznog uvenuća paradajza. U plastenicima je primećeno uvenuće.

Epidemiologija:

Za ostvarivanje infekcije i razvoj fuzarioznog uvenuća pogoduju temperature vazduha od 24 – 28 stepeni celizujosovih koji predstoje u narednom vremenskom intervalu, optimalna vlažnost zemljišta, pretežno peskovita zemljišta kisele reakcije pogoduju razvoju bolesti.

 Zaštita paradajza od truleži - © Agrounik

Za preventivnu zaštitu od prouzrokovača fuzarioznog uvenuća paradajza kompanija Agrounik preporučuje tretiranje useva paradajza kroz sistem za zalivanje preventivno pre rasađivanja ili neposredno nakon rasađivanja preparatom ERWIX u količini 1L/5ari, tretman ponoviti nakon 7 dana.

Simtomi uvenuća paradajza

Vremenski uslovi i virulentnost patogena usko su povezani sa ispoljavanjem simtoma. Mrka obojenost provodnog sudovnog tkiva na uzdužnom preseku prizemnog dela stabla, predstavlja karakteristične simptome uvenuća. Zbog nemogućnosti usvajanja hranivih elemenata i vode biljka u najtoplijem period dana vene, što je pokazatelj da je biljka obolela.

Autor: dipl. inž Ivan Spakovski, regionalni direktor prodaje, Agrounik

Komentari