Sistemični herbicidi – Koban® 600

Sistemični herbicidi – Koban® 600

Koban® 600 je herbicid sa sistemičnim delovanjem za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza. On se primenjuje posle setve, a pre nicanja kukuruza ili posle nicanja do 3 razvijena lista. Najbolje delovanje ispoljava se kada se primeni pre nicanja ili na početku nicanja korova i to u količini od 2 litra po hektaru.

Aktivnu materiju petoksamid korovske biljke usvajaju preko korena i mladih izdanaka i translociraju u stablo i listove. Inhibira sintezu lanaca masnih kiselina, čime dolazi do stopiranja deobe ćelija i brzog propadanja korovskih biljaka.

Koban® 600 se do 3 razvijena lista kukuruza može mešati sa herbicidima na bazi terbutilazina i mezotriona, kao što je Cornisto.

On ima širok spektar delovanja. Od travnih korova uz pomoć ovog herbicida možete suzbiti: veliki muhar, divlji sirak iz semena, muhare i livadarke. Od širokolisnih korova uz pomoć Kobana ® 600 možete suzbiti obični štir, pepeljuge, gorušicu poljsku i druge. 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica