Saznajte sve o biljnim vašima i tako zaštitite biljke na vreme

Saznajte sve o biljnim vašima i tako zaštitite biljke na vreme

Ukoliko ste početnik u povrtarstvu ili proizvodnji rasada, morate znati kako da se odbranite od biljnih vaši, jer gotovo da nema biljne vrste koju ne napada ova štetočina.

Biljne vaši - © Foto:www.pixabay.com

Biljne vaši su insekti i najčešće su zelene boje. Ima i smeđih, žutih, ružičastih i crnih, ali je zelena najčešća. Mogu biti krilate i beskrilne. Neke su karakteristične za određene biljne vrste, pa su po njima i dobile naziv. Iskusni poljoprivrednici već znaju da postoje jabukina, breskvina i repina vaš. Napadaju bilje koje se gaji i na otvorenom i u plasteničkoj proizvodnji.

Pobedite 3 najveća neprijatelja paradajza!

Lisne vaši oštećuju povrtarske biljke već u prvim fazama razvoja. Brzo se formiraju kolonije na mladim delovima biljaka, gde je najintenzivnija cirkulacija sokova. Sisanjem sokova na lišću i cvetu prave deformaciju na napadnutim delovima“, navodi Lidija Vulović, diplomirani inženjer zaštite bilja.

Biljne vaši - © Foto:www.wikipedia.org

Ona navodi da se biljne vaši vrlo brzo razmnožavaju i imaju od sedam do osam generacija godišnje, a kada su povoljni uslovi – i do 15.


Sisanjem sokova na lišću i cvetu lisne vaši prave deformaciju na napadnutim delovima.

Lisne vaši izlučuju izmet u vidu slatke lepljive tečnosti, ’medne rose’, na koje se naseljavaju gljivice ’čađavice’. Za sprečavanje napada lisnih vaši važno je sprovesti dobre higijenske i agrotehničke mere. Kada se već pojave, moguće ih je suzbiti samo uz pomoć hemijskih sredstava“, kaže Vulović.

Problem kod lisnih vaši predstavlja veliki broj generacija i činjenica da se javljaju tokom cele vegetacije. Zbog učestalog suzbijanja ove štetočine, veoma lako može doći do rezistentnosti ukoliko se primenjuju insekticidi iz iste grupe.


Biljne vaši - © Foto:www.pixabay.com

U slučaju kada je brojnost biljnih vaši oko praga štetnosti ili iznad njega, potrebno je naizmenično primenjivati insekticide iz različitih grupa delovanja. To je važno kako se ne bi stvorila rezistentnost. Posebno je važno napomenuti da suzbijanje vašiju treba uskladiti sa berbom plodova i strogo voditi računa o karenci“, navodi Lidija Vulović.


Sagovornik:
Lidija Vulović, dipl. inž. za zaštitu bilja 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica