Rovac – najčešći razbojnik u vašoj bašti

Rovac - © Pixabay

Rovac je krajnje uporna štetoćina koja je u našoj zemlji raširena svuda. Naročito naseljava lakša i rastresita zemljišta površine bogate humusom i polja koja se navodnjavaju.

Odrasli insekti su izduženog valjkastog tela mrke boje sa prednjim nogama podešenim za kopanje. Kada odrastu, dugački su 4-5cm. Imaju dva para krila. Larve su slične odraslim insektima samo su manje i bez krila.

Prezimljavaju kao larve u stajnjaku, kompostu i drugim toplim mestima na dubini čak i do 1 metar.

Larve u proleće nastavljaju razvoj, a već sredinom jula javljaju se odrasli insekti. Oni izlaze na površinu zemljišta i pare se. Ženke polažu 350-600 jaja. Posle oko dve nedelje pile se larve koje ostaju jedno vreme sa majkom.

Štetni su odrasli insekti i larve. Kopajući plitke hodnike ispod površine zemljišta, pregrizaju korenje rasada i tek rasadjenih biljaka. Izdižući zemlju razaraju formirane leje. Hrane se velikim brojem biljaka.

Suzbijanje rovca

Sa uništavanjem rovaca trebalo bi početi čim se primete njihovi hodnici i prvi insekti. Suzbijanje se izvodi zalivanjem napadnutih površina rastvorom insekticida ili rasturanjem zatvorenih mamaka.

Autor: Branko Galović dipl.inž.

Komentari