Ovo su prednosti upotrebe Slavola u ratarskim kulturama

Ovo su prednosti upotrebe Slavola u ratarskim kulturama

Ovih dana veoma je važno da obratite pažnju na pravilan rast i razvoj ratarskih kultura na vašim njivama. U tome mnogo može da im pomogne mikrobiološko đubrivo Slavol. Evo i kako.  

Kukuruz u polju - © Agrounik

Tečno mikrobiološko đubrivo Slavol upotrebljava se za folijarnu prihranu ratarskih kultura. U ovom periodu aktuelan je tretman svih prolećnih useva. Zato pogledajte šta od Slavola možete da očekujete i na koji način bi trebalo da ga primenite.  

Siniša Simonović, direktor prodaje za Vojvodinu, na PIK Moravica imanju nam je pokazao kako izgledaju ratarske kulture koje su tretirane Slavolom. On nam je objasnio na koji način ovo tečno mikrobiološko đubrivo deluje na biljke, kakve efekte možemo da očekujemo, ali i kako bi Slavol trebalo da se koristi u različitim usevima.

Unistart + Slavol – idealna kombinacija za mlade povrtarske biljke

Nalazimo se u Staroj Moravici na imanju PIK Moravica, na parceli kukuruza od 50 hektara. Na 24 hektara kukuruz je tretiran Slavolom kada je bio u fazi 5-6 listova. Imali smo priliku da vidimo da biljke koje su tretirane imaju jači koren, izraženiju zelenu boju, veću lisnu masu i potencijal za veći prinos.“
 

Slavol - © Agrounik 


Primena Slavola jača korenov sistem kod biljaka
, pa se one razvijaju brže i ujednačenije, a i lakše prolaze kroz stresne periode.

Slavol i Slavol S – za vrhunski prinos kukuruza

Slavol se primenjuje folijarno i prilikom tretiranja useva tečnost ulazi u biljku, a zajedno sa njom i auksini iz rastvora Slavola. Oni se relativno brzo kreću, kroz provodne sudove dolaze do svih delova biljke i utiču na izduživanje ćelija, usled čega biljka brže raste, kao i na deobu ćelija, usled čega raste više. Takođe, ona postaje snažnija, jača i sposobnija za davanje većih prinosa.“
 

Primena Slavola jača korenov sistem kod biljaka, pa se one razvijaju brže i ujednačenije, a i lakše prolaze kroz stresne periode. 

Sve ratarske kulture koje su zastupljene na imanju PIK Moravica tretiraju se Slavolom.

Slavol – za snažniju, zdraviju i zeleniju pšenicu i šećernu repu

U kukuruzu Slavol preporučujemo u dozi od 7 litara po hektaru, od vremena kada je usev u fazi od 5 listova, pa sve dok se može ulaziti u njivu. U suncokretu Slavol može da se primeni zajedno sa herbicidima u dozi od 7 litara po hektaru, a u fazi od 4 do 6 pari listova. Može da se dakle radi istovremeno sa tretmanom protiv sirka. Istu dozu preporučujemo i u soji, u vreme kada je usev u fazi od treće troliske, sve do cvetanja.”

Soja - ©  Agrounik


„Za šećernu repu preporuka je da se Slavol koristi dva puta. Sada je repa manja i bila je izložena raznim šokovima, bilo je pipe, hladnoće, čestih i velikih padavina, pa je biljka žuta i slaba. Zato bi joj trebalo pomoći da prebrodi tu stresnu situaciju. Zajedno sa herbicidima preporučujemo tretman šećerne repe u dozi
 od po 7 litara po hektaru
.“

Prethodnih godina na poljima PIK Moravice kukuruz je bio tretiran Slavolom, što je znatno uticalo na povećanje prinosa.

Kada je reč o rezultatima koje smo imali na kukuruzu, razlike u prinosima kretale su se od 7 do 20%. Razlike koje smo videli na korenu, u masi i boji biljke, ukazuju na to da ćemo opet imati razliku u prinosu i to minimalno 400-500 kilograma po hektaru.“

Sagovornik:
dipl. inž. Siniša Simonović, direktor prodaje za Vojvodinu

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.