Svet poljoprivrede Prodavnica

Na teritoriji Srbije ječam se nalazi u različitim fazama: Ovo su preporuke PIS-a za svaku od njih

Na teritoriji naše zemlje usevi ječma se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i sprovedenih agrotehničkih mera, nalaze u različitim fazama razvoja.

JečamFoto: Agromedia

Razlikuju se dve situacije:

Usevi na teritoriji Vojvodine se nalaze u fazi od trećeg kolenca do faze klasanja. U usevima iz najranijih rokova setve registruje se sam početak cvetanja.

Najavljeni porast temperature vazduha uticaće na brži razvoj biljaka i ulazak većeg broja useva u ovu fazu. Sa višednevnim kišnim periodom koji se najavljuje od sredine naredne sedmice postoji rizik od infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum) u takvim usevima.

Izvršavanje mera zaštite se preporučuje kada 5 posto klasova izbaci prašnike, pre najavljenih padavina, nekim od registrovanih fungicida:

Zamir (prohloraz + tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha
Mercury (azoksistrobin + epoksikonazol) u količini 1 l/ha
Osiris (epoksikonazol + metkonazol) u količini 1,5-2,5 l/ha
Prosaro 250 EC (tebukonazol + protiokonazol) u količini 0,75-1 l/ha
Custodia (tebukonazol + azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha
Cello (spiroksamin + protiokonazol + tebukonazol) u količini 1,5-2 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Usevi ječma na području centralne i južne Srbije su u različitim fazama rasta stabljike do faze pojave zastavičara. U tim usevima se registruje prisustvo simptoma različitih pegavosti lista ječma i pepelnice žita.

Ukoliko do sada nisu sprovedene hemijske mere zaštite protiv bolesti lista preporučuje se pregled useva i ukoliko se registruje 10 posto biljaka sa simptomima lisnih bolesti preporučuje se primena registrovanih fungicida:

Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha
Elatus era (protiokonazol+benzovindiflupir) 0,5-1 l/ha
Ascra Xpro (biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9 – 1,2 l/ha
Zantara (tebukonazol + biksafen) 1 – 1,25 l/ha
Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha
Duett ultra (epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,4 – 0,6 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Izvor: Prognozno – izveštajna služba zaštite bilja

Komentari