Svet poljoprivrede Prodavnica

Koji su simptomi i kako suzbiti pegavost lista jagode

Jagoda spada u red visoko osetljivih kultura prema prouzrokovačima biljnih bolesti i štetnih insekata. U slučaju njihovog neblagovremenog ili neadekvatnog suzbijanja neizbežan je nastanak velike ekonomske štete, ali i ugrožavanje opstanka zasada. Zato su za uspešnu proizvodnju jagoda neophodne hemijske mere zaštite.

Pegavost lista jagode - © Galenika Fitofarmacija

Pegavost lista jagode

Pegavost lišća jagode je veoma rasprostranjena bolest u svim regionima gajenja jagode, a štete su u vidu smanjenja prinosa, slabijeg kvaliteta plodova i slabijeg razvoja živića. Ovu bolest prouzrokuje patogen Mycosphaerella fragariae.

Simptomi

Na lišću se javljaju karakteristične sitne pege tamnopurpurne boje okruglog do nepravilnog oblika. Postepeno se spajaju i dobijaju beličastu boju sa crveno-ljubičastim oreolom. Pege na donjoj strani lista su slabije kolorisane.

Suzbijanje

Infekcija se sprečava preventivnim fungicidnim tretmanima, pre pojave prvih pega. Preporučuje se korišćenje preparata AKORD u količini 0,75 l/ha ili MANKOGAL 80 u količini 2 kg/ha ili PROMESA u količini 0,75 l/ha. Preporučuje se i izvođenje tretmana već pomenutim fungicidima, nakon berbe, a u cilju zaštite stolona i živića, kao i mladog lišća na bokoru tokom drugog dela vegetacije.

Sponzorisani članak

Adresa: Batajnički drum bb, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 307 23 01
Web adresa: www.fitofarmacija.rs

Komentari