Kako da suzbijete lisne vaši na drveću

Kako da suzbijete lisne vaši na drveću

U ovo doba godine veliki problem na drveću su lisne vaši. One ne samo da sisaju sokove biljkama, već stvaraju probleme i nama. Naime, svaka lisna vaš vremenom produkuje tečnost pod imenom medna rosa. Ukoliko pod zaraženim drvetom parkirate automobil, ili postavite neki nameštaj, očekujte da će se na njemu uskoro pojaviti providna lepljiva skrama, koja će kasnije postati braon boje. Ta masa naziva se čađavica.

 

Naš stručni saradnik diplomirani inženjer Vladimir Milutinović objasnio nam je na koji način mogu da se suzbiju lisne vaši na drveću.

Rešenje je uništavanje insekata, odnosno lisnih vaši. Za taj posao mogu da se koriste razni insekticidi, kako za ukrasno, tako i za voćarsko rastinje. Preventiva je, dakle, najbolji način lečenja“, ističe Vladimir.

Lisne vaši - ©Agromedia 

Ukoliko ove insekticide primenite tokom proleća ili početkom leta, možete biti sigurni da ćete pobediti sve kolonije lisnih vaši, pa nećete imati probleme ni sa mednom rosom, ni sa čađavicom.

Svako može da koristi neke od preparata za suzbijanje lisnih vaši na biljkama. Naravno, pre korišćenja svakog od njih trebalo bi se posavetovati sa stručnjacima iz poljoprivrednih apoteka, a zatim preparate koristiti prema uputstvu. Preporučuje se da za lisne vaši izaberete preparate na bazi hlorpirifosa i acetamiprida“, rekao je Milutinović.

Lisne vaši - ©Agromedia 


„Tretiranje bi trebalo obaviti u večernjim satima, kada sunce nije jako i kada su temperature niske, kako biste zaštitili biljku i kako joj ne biste izazvali stres pri visokoj temperaturi
“, dodaje Vlada.


Sagovornik:
Dipl. inž. Vladimir Milutinović

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica