Svet poljoprivrede Prodavnica

Fungicid Bumper P – idealan za suzbijanje pegavosti, pepelnice i rđe

Blaga zima ove godine doprinela je razvoju gljivičnih oboljenja kod žitarica. Tokom jeseni u usevima ječma i pšenice registrovana je pojava prvih simptoma ekonomski najznačajnijih bolesti kao što su mrežasta pegavost ječma, pepelnica i siva pegavost pšenice. Razvoj bolesti tokom zime prekidan je u par navrata talasima niskih temperatura, da bi bolesti sa stabilizacijom vremena ponovo nastavile sa razvojem.

Poljoprivredni proizvođači koji nisu obišli i pregledali svoje useve radi utvrđivanja zdravstvenog stanja, odnosno nivoa zaraze patogenima lista, trebalo bi što pre to da obave, s ciljem pravovremenog izvođenja prvog fungicidnog tretmana.

Nivo zaraze

Nivo zaraze žitarica prouzrokovačima bolesti lista na terenu je različit u zavisnosti od sortimenta, rokova setve, gustine useva i preduseva. U najvećem procentu na svim terenima u ječmu prisutna je mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) i pepelnica (Eysiphae graminis), dok je u daleko manjem procentu i na pojedinim terenima registrovana sočivasta pegavost ječma (Rhynchosporium secalis) i ramulariozna pegavost ječma (Ramularia collo-sygni). U usevima pšenice registrovano je prisustvo sive pegavosti lista (Septoria spp.) i pepelnice (Eysiphe graminis).

Zaštita strnih đita od bolesti - © Adama

 

Zaštita strnih žita

Na pojedinim parcelama, u usevima ječma postignut je epidemijski prag štetnosti (simptomi pegavosti lista ječma prisutni su na više od 10% biljaka u fazi prvog kolenca ječma). U ovim usevima potrebno je obaviti fungicidni tretman čim vremenski uslovi dozvole ulazak u parcelu. U pšenici još nemamo postignute epidemijske pragove, ali se stanje useva stalno prati, kako bismo pravovremeno reagovali. Važno je bolest zaustaviti u donjem delu biljke i ne dozvoliti širenje na list zastavičar. On je nosilac prinosa i mora ostati zelen i zdrav do kraja vegetacije kako bi omogućio dobro nalivanje zrna.

Osnovni preduslov kvalitetne zaštite lista useva strnih žita je odabir fungicida i pravovremena primena preparata. Odabrani preparat treba da pokriva sve navedene i prisutne bolesti u žitaricama, da ima širinu u delovanju.

 

Fungicid Bumper P - © Adama

 

Fungicid Bumper P

Pravi izbor je Adamin dvokomponentni sistemični fungicid Bumper P, provereno i potvrđeno rešenje u suzbijanju svih ekonomski značajnih bolesti u pšenici i ječmu.

Kombinacijom aktivnih materija prohloraz i propikonazol, koje se odlično dopunjuju, ovaj preparat pokriva čitav spektar bolesti sam i obezbeđuje sigurnu zaštitu lista useva strnih žita. Bumper P se odlikuje delovanjem i na nižim temperaturama. Ovu prednost mu obezbeđuje aktivna materija prohloraz.

Kompletno rešenje za sve bolesti lista useva ječma i pšenice je Bumper P u dozi 0,8 – 1 l/ha.

Sponzorisan članak
Adama SRB DOO
Bulevar Mihaila Pupina 6
11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 785 85 00
Faks: +381 11 220 00 71
https://www.adama.com/srbija/sb/

Komentari