Prolećnim plavim prskanjem protiv ekonomskih gubitaka u voćnjacima

Prolećnim plavim prskanjem protiv ekonomskih gubitaka u voćnjacima

Visoke dnevne temperature za ovaj period godine dovele su do bubrenja pupoljaka kod voćnih kultura. Upravo na početku vegetacije biljke su osetljive na delovanje patogena koji mogu uticati na deformitet plodova, prevremeno opadanje lišća, pojavljivanje različitih oštećenja, a često i kompletan gubitak kultura.

Stvaranje pupoljaka © Galenika Fitofarmacija

Nakon rezidbe, rane koje ostaju za njom stvaraju pogodne ulaze za razvoj patogena. Stoga je nakon iste, pre početka listanja, potrebno koristiti preparate na bazi bakra, odnosno izvršiti plavo prskanje biljaka.

Bolesti koje izazivaju najveće ekonomske štete voćarima

Stigmina carpophilla izaziva šupljikavost lista. Štetu izaziva na trešnji, kajsiji, višnji, breskvi i drugom koštičavom voću, a simptomi delovanja ovog patogena vidljivi su na lišću, na kome se javljaju pege crvenkaste boje sa hlorotičnim oreolom, a šupljine nastaju zbog izumiranja tkiva.

Cytospora cincta je još jedan prouzrokovač bolesti koji dovodi do sušenja voćaka i izazivanja rak – rana. Ovo oboljenje uzrokuje prevremeno odumiranje stabala koja su pretrpela neko oštećenje prouzrokovano mehanički: rezidbom ili košenjem, ali i vremenskim prilikama kao što su mraz ili grad.

Najpristunija bolest breskve i nektarine je kovrdžavost lista breskve. Izaziva je Taphrina deformans koja prezimljava na deblu, a odmah sa početkom vegetacije predstavlja opasnost za pupoljke i mlade zelene listove. Kao što joj i ime kaže, dolazi do deformisanja lista odnosno do njegovog zadebljanja i kovrdžanja, što rezultira njegovim prevremenim opadanjem.

Gljiva iz roda Monilinia predstavlja ozbiljnu pretnju za koštičavo voće jer izaziva sušenje kako cvetova, tako i rodnih grančica. Najčešće “napada” breskvu, višnju, trešnju, kajsiju i šljivu izazivajući masovno propadanje njihovih navedenih delova.

Taphrina pruni – rogač šljive izaziva velike gubitke proizvođačima ove voćne kulture. Bolest je najvidljivija na plodovima kod kojih se javljaju deformacije, odnosno oni rastu velikom brzinom, izgledom podsećaju na rog, najčešće nemaju košticu ili je ona oštećena.


Koja bakterija i štetočine su pretnje u ovom periodu?

U ovom periodu opasnost za zasade voća predstavlja fitopatogena bakterija Pseudomonas syringe koja napada listove, plodove, cvetove, pupoljke, grane i deblo voćki.

Veliki problem zadaju i insekti poput crvene voćne grinje, biljnih i štitastih vaši, naročito ukoliko dođe do njihovog prenamnoženja. Crvene voćne grinje najviše napadaju jabuku, ali se javljaju i kod drugih voćnih kultura, crpe sokove iz njihovog lišća koje poprima bronzanu boju i suši se.

Štitaste vaši, koje kako im i ime kaže imaju štit pod kojim se nalazi vaš, sisaju sokove, ali i proizvode mednu rosu koja je pogodna za razvoj čađavice.


Voćnjak © Shutterstock/trezordia

Kako sprečiti delovanje navedenih patogena i insekata?

Na ove izazivače bolesti koji stvaraju teška oštećenja voćarskih kultura može se efikasno delovati upotrebom odgovarajućih hemijskih preparata.


Prolećno tretiranje se delotvorno može izvršiti korišćenjem BAKARNOG OKSIHLORIDA 50 ili CUPROZINA 35 WP i insekto-akaricida GALMIN.
Njihova kombinacija čini PLAVO ULJE čijom upotrebom se efikasno suzbijaju navedeni izazivači bolesti.

PLAVO ULJE je insekto – akaro – fungicid, sadrži dve akivne materije u savremenoj OD formulaciji, a prednost primene je u tome da korišćenjem jednog preparata suzbijamo nadevene štetne agense.

Tretman prolećnog plavog prskanja se vrši po mirnom i suvom vremenu, kada temperatura vazduha premašuje osam stepeni. Potrebno je da se količina rastvora kreće od 800 do 1200 litara po hektaru, sve u zavisnosti od starosti i uzgojnog oblika zasada.

Ako nakon ovog tretmana biljaka nastupi period sa velikim količinama padavina preporučeno je da se navedeni tretman ponovi. Takođe, prilikom tretmana je potrebno voditi računa da depozit bakra pokrije mesta na kojima patogeni prezimljavaju kako bi se što efikasnije suzbili.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama.

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica