Suzbijanje KOROVA u usevu suncokreta i kukuruza

Suzbijanje KOROVA u usevu suncokreta i kukuruza

S obzirom da smo iz objektivnih razloga u vanrednom stanju, situacija zahteva usmerenu stručnu podršku našim farmerima.

 „Vlasnik parcele gde se trenutno nalazimo priprada grupi savremenih poljoprivrednih proizvođača. Za takve poljoprivrednike nema zadovoljstva sa prosečnim prinosom i ovde se stvaraju rekordi u prinosu i kvalitetu zrna. Da bi se to postiglo moraju da se zadovolje najmanje 3 kriterijuma: vrhunski kvalitet pripreme zemljišta, setva adekvatnih hibrida i upotreba najkvalitetnijih preparata za zaštitu useva”, kaže dipl. ing. Nemanja Ninković ispred kompanije Galenika-Fitofarmacija.

Kada je reč o pouzdanom konceptu zaštite kukuruza i suncokreta od korova Galenika-Fitofarmacia preporučuje tretman posle setve, a pre nicanja kombinacijom herbicida BASAR i REZON.

„Dugi niz godina u našim parcelama koristimo BASAR i REZON posle setve, a pre nicanja u usevu kukuruza i suncokreta, i u usevu suncokreta se pokazao jako dobar. Nakon tog tretmana ne koristimo ništa više u suncokretu. Naše njive su čiste i jako smo zadovoljni sa tim tretmanom”, navodi Milan Katić.

Suzbijanje KOROVA u usevu suncokreta i kukuruza- ©Galenika-Fitofarmacija

Kolike štete su moguće ukoliko tretman posle setve, a pre nicanja izostane i šta su prednosti primene tog preparata?

„Štete mogu biti značajne jer, ukoliko ne primenimo ovaj tretman kukuruz, a posebno suncokret, će nicati zajedno sa korovskim biljkama, te neće moći da dostignu prinos sa kojim ćemo biti zadovoljni. Suzbijanje korova u kasnijim fazama, posebno ako korovi prerastu optimalne faze razvoja je sporije i nepotpuno. Zato nam je obavezno u zaštiti konvencionalnog suncokreta izvršiti zemljišno suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja kombinacijom herbicida BASAR i REZON. U usevu kukuruza posebno gde očekujemo veću zakorovljenost muharima, ambrozijom, štirom, ovaj tretman je redovna mera. Ukoliko izostane tretman posle setve, a pre nicanja tretman nakon nicanja useva moramo vršiti ranije, pri čemu vremenske prilike često onemogućavaju poljoprivrednika da posao obavi na vreme”, objašnjava Ninković.

BASAR plus REZON su odlična kombinacija i njene prednosti su: širok spektar delovanja na uskolisne i širokolisne semenske korove, suzbijanje korova kada su najosetljivijoj feno fazi klijanja, branimo usev od prvog, najznačajnijeg talasa korova, obezbeđujemo da biljke kukuruza i suncokreta u početnoj feno fazi rasta budu bez konkurencije za svetlost, hranu i vodu. Nakon setve uvek možemo da uđemo u njivu i obezbedimo sebi komfor kasnijeg korektivnog tretmana i na kraju, veoma važna prednost je ta, što ovaj tretman predstavlja veoma efikasnu antirezistentnu strategiju.


Suzbijanje KOROVA u usevu suncokreta i kukuruza- ©Galenika-Fitofarmacija

Svedoci smo poslednjih godina da se sve više javljaju rezistentni korovi, pred kojima veoma efikasni herbicidi ostaju nemoćni. Prema rečima našeg sagovornika, pored domaćih poljoprivrednika, u kvalitet preparata kompanije Galenika – Fitofarmacija uverili su se i EU farmeri u Rumuniji, Mađarskoj, Austriji, Poljskoj i mnogim drugim zemljama.

„U kukuruzu, nekada u parcelama koje su u zakupu moramo da koristimo i drugi tretman. Tada primenjujemo TALISMAN i PLAMEN i onda smo završili sa primenom herbicida u usevima kukuruza. Njive budu zaista čiste i bez TALISMAN-a u kukuruzu nema pravih prinosa“, kaže Milan Katić.


„Primenite herbicide BASAR i REZON i rešite se najvećeg broja korova“, savetuje Nemanja Ninković iz kompanije Galenika-Fitofarmacija.

Sagovornici:
dipl. ing. Nemanja Ninković, Galenika-Fitofarmacija
Milan Katić, Ruma


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica