Podizanje ribnjaka: 15 pripremnih koraka do uzgoja ribe

Podizanje ribnjaka: 15 pripremnih koraka do uzgoja ribe

Podizanje ribnjaka - ©Agromedia

Gajenje ribe u Srbiji može biti jako isplativo. Ovo se prvenstveno odnosi na gajenje pastrmke, ali i uzgoj drugih vrsta ribe ima svoje proizvodne potencijale. Proizvodnja ribe je svakako vrlo specifična i ne trpi greške. Ukoliko planirate uzgoj ribe, prvi korak jeste podizanje ribnjaka.

Iako se u Srbiji najviše jedu morske ribe i šaran, godišnja proizvodnja ribe u našoj zemlji može samo delimično da zadovolji domaće potrebe za tom namirnicom. Sve češće se pojavljuju ideje za nove načine uzgoja riba. Ipak, bez obzira na to koji način odaberete, ribnjak će vam svakako biti neophodan. Da bi se realizovala dobra proizvodnja morate poznavati potrebe riba, kao i načine da im se one zadovolje sa tim neophodno je da se ribnjak koncipira po jasnim instrukcijama.

Stručnjak iz oblasti ribarstva treba da izradi idejnu varijantu projekta i projektni zadatak hidrograđevinskom inžinjeru koji će to razraditi i uraditi glavni hidrotehnički projekat. Takođe, pre nego što se počne sa projektovanjem objekata u kompleksu ribnjaka, neophodno je izvršiti detaljno geodetsko snimanje i kartiranje. Pojas obeležavanja treba da obuhvata šire područje, a naročito treba obratiti pažnju na detaljno obeležavanje vodotoka u zoni ribnjaka.

Sve ovo je neophodno kako bi projektant imao uvid u generalni pad terena, kao i u položaj vodotoka sa koga se zahvata voda. Naročito je značajno da se objekat postavi tako da  bude uvek zaštićen od nailaska velikih voda propisanog povratnog perioda.

 

Za uzgoj ribe potrebno više dozvola - ©Pixabay

Pored svega ovoga morate pribaviti sve propisane dozvole za podizanje ribnjaka. Od krajnje tačke, tj.  podizanja samog objekta deli vas niz zahteva, dozvola i saglasnosti. Zasnivanje proizvodnje je tek poslednji korak na listi od 15 koraka odnosno pripremnih radova za podizanje ribnjaka:

1) Izbor lokacije za izgradnju ribnjaka;
2) Istražni radovi ispunjenosti prirodnih uslova za izgradnju ribnjaka;
3) Izrada idejnog projekta;
4) Rešavanje imovinsko pravnih odnosa oko predviđenje lokacije;
5) Upućivanje zahteva Republičkom Hidrometeorološkom zavodu RS, za dobijanje Mišljenja u postupku projektovanja ribnjaka;
6) Upućivanje zahteva nadležnoj radnoj jedinici vodivrednog centra javnog vodoprivrednog preduzeća za dobijanje vodoprivrednih uslova za projektovanje ribnjaka;
7) Ukoliko lokaciju za izgradnju ribnjaka naseljava neka retka ili ugrožena biljna ili životinjska vrsta upućivanje zahteva za dobijnje uslova od Zavoda za zaštitu prirode Srbije;
8) Obezbeđivanje urbanističke dokumentacije;
9) Izrada tehničke i tehnološke dokumentacije za ceo objekat;
10) Upućivanje zahteva Javnom vodoprivrednom preduzeću za dobijanje saglasnosti na urađen projekat;
11) Obezbeđivanje vodoprivredne dozvole od Javnog vodoprivrednog preduzeća;
12) Upućivanje zahteva za dobijanje sanitarne saglasnosti;
13) Upućivanje zahteva Ministarstvu poljoprivrede i vodoprivrede za dobijanje Rešenja o ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti i drugih uslova u skladu sa zakonom za dobijanje delatnosti iz oblasti poljoprivrede;
14) Obezbeđivanje upotrebne dozvole od strane nadleznog organa Skupštine Opštine;
15) Zasnivanje proizvodnje.


Ova lista svakako nije kratka, i možda na prvi pogled ideja o zasnivanju ribnjaka ne deluje nimalo jednostavno. Svakako to i nije. Ipak, ukoliko se odlučite na pokretanje ovakve proizvodnje, ispoštujete sva propisana pravila i korake, trud će vam se na kraju sigurno isplatiti.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica