POBEDNICI u usevima KUKURUZA: Chief + Nicogan

POBEDNICI u usevima KUKURUZA: Chief + Nicogan

Kako kažu iz kompanije Adama, ljudi vole da se prisećaju i podsećaju uspeha. Zbog toga, ovom prilikom oni podsećaju na dva preparata koji uspešno rešavaju problem korova u kukuruzu.

Chief se koristi za suzbijanje širokolisnih korova u usevima kukuruza u dozi od 1 do 1.2 litre.

Zašto ljudi koriste Chief?

“Kaže se da je ovaj preparat 2 u 1, pošto se pored aktivne materije nalazi i okvašivač, što omogućuje efikasnije delovanje i u slučaju pada kiše posle tretmana, biće manje šanse da tretman treba da se pojavi”, navodi Radović.

Dugotrajno delovanje preparata Chief

Ovaj preparat deluje i preko lista i preko zemljišta. Tri nedelje posle tretmana, u slučaju pojave novih korova, Chief takođe deluje na njih. Ovaj preparat deluje na sve značajne korove. Pokazalo se da je Chief dobar i za samonikli suncokret.

Visoka selektivnost Chief-a

“Kada govorimo o visokoj selektivnosti, to znači da se može koristiti od drugog do osmog lista kukuruza. Zbog toga imate komociju da do osmog kukuruza koristite Chief. Važno je da pratite korov. Od uzrasta korova zavisi kada je optimalni trenutak za primenu”, navodi Radović.

Šta je Nicogan?

Chief je kompatibilan, što znači da se može menjati sa Nicogan-om. To je sistemični herbicid koji služe za uništavanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu.

“I on je visoko selektivan, može da se koristi do osmog lista. Doza primene je 1.25 l/ha i ne bi trebalo da se smanjuje, osim ako govorimo o semenskom sirku, gde može da se radi split aplikacija”, objašnjava on.

Sagovornik: Milan Radović


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica