Oranice u Južnom Banatu nisu zagađene – POTVRDILE analize institucija iz Pančeva i Temišvara

Oranice u Južnom Banatu nisu zagađene – POTVRDILE analize institucija iz Pančeva i Temišvara

Bez obzira na veliku upotrebu pesticida, herbicida i insekticida u savremenoj poljoprivredi, zemljište i vodotokovi u južnom Banatu nisu kontaminirani. Opsežne analize  institucija iz Pančeva i Temišvara, koje su učestvovale u projektu “Prekogranična mreža za edukaciju i istraživanje prirodnih resursa” koji je finansiran iz fonda EU.

oranje njve

Analize koje su sprovedene u Zavodu za javno zdravlje Pančevo su rađene na prisustvo 278 pesticida u zemljištu i vodi. Isti rezultati potvrđeni su i za okrug Timiš u Rumuniji.

Analize su rađene na temišvarskom Univerzitetu prirodnih nauka “Kralj Mihaj Prvi Rumunski”. Oni su analizirali prisustvo toksičnih metala. Utvrđeno je da nisu pređene dozvoljene granice, koje su propisale EU i Srbija. Njihova koncentracija je čak i značajno niža od propisanih vrednosti, što je ohrabrujući podatak.

Od 278 različitih vrsta pesticida, u južnobanatskim tekućim i stajaćim vodama prisutno ih je manje od 20. Samo dva su zakonski regulisana.

Dr Nenad Zarić, naučni saradnik na Biološkom fakultetu i rukovodilac istraživanja u ovom projektu, je istakao da je u zemljištu prisustan veći broja pesticida u odnosu na vodu, ali je njihova koncentracija višestruko niža od dozvoljenih vrednosti.

Zemljište su u proteklih godinu dana uzorkovali po jednom u svakom godišnjem dobu, a vodu jednom mesečno. Kada su u pitanju hemikalije korišćene u oba dela Banata, rezultati pokazuju da nema većih odstupanja.

Razlika u rezultatima kod nas i u Rumuniji je samo u dva insekticida. Kod nas su detektovani u vodama, a u rumunskim ne, jer je u Rumuniji zabranjena njihova upotreba na jestivim biljkama – pojasnio je dr Zarić.

Kao krajnji rezultat ovog međunarodnog istraživanja biće objavljena knjiga smernica. Ona će sadržati sve podatke o uočenom stanju na terenu, kao i savete ratarima kako da tretiraju svoje useve, koje pesticide da smanje, a koje da uvedu kao alternativu, kako bi proizvodili zdraviju hranu.


Nova oprema

Analize su rađene na tečnom hromatografu sa masono-masenim detektorom, koji je instaliran u ZZJZ Pančevo. Kupljen je u okviru ovog međunarodnog projekta, a nabavljena je i kompletna laboratorijska oprema za pripremu uzoraka, zahvaljujući čemu će ova istraživanja moći da se nastave i nakon završ-etka projekta.

Izvor: Novosti

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica