Koje greške ratari svake godine ponavljaju prilikom setve kukuruza?

Koje greške ratari svake godine ponavljaju prilikom setve kukuruza?

Brojne greške se javljaju prilikom setve kukuruza o kojima proizvođači ne vode dovoljno računa. Pitali smo Aleksandra Pavlovića iz Poljoprivredne stručne službe Novi Sad koje su to omaške koje ratari ponavljaju svake godine, a koje utiču na visinu prinosa te ratarske kulture. On je izdvojio šest onih koje se najčešće ponavljaju u praksi. 

Setva kukuruzaFoto:Agromedia

Setva kukuruza u monokulturi – usled toga se nagomilavaju razne bolesti i štetočine kao što je kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera) i značajno smanjuju prinos.

Setva samo jednog hibrida – trebalo bi sejati više hibrida, različitih grupa zrenja.

Nekvalitetna priprema zemljišta za setvu – dubina setve na ovakvom zemljištu je neujednačena.

Setva u hladno i vlažno zemljište – prerana setva nosi sa sobom rizik od propadanja mladih biljaka i presejavanja, što povećava troškove proizvodnje. Setvu treba početi kada temperatura zemljišta na dubini setve (5-7 cm) dostigne 10-12ᴼC. Znači, neobraćati mnogo pažnju na datum, već na vremenske uslove.

KukuruzFoto:Agromedia

Brzina kretanja sejalice – optimalna brzina kretanja sejalice je oko 6 km/h. Povećanje brzine prouzrokuje nejednaku dubinu i neravnomeran raspored semena u redu (prazna mesta).

Gustina setveprevelika gustina setve može, u sušnim godinama i na zemljištima lošijeg kvaliteta, dovesti do značajnog smanjenja prinosa. Treba se pridržavati uputstava proizvođača semena, ali ih prilagoditi datom rejonu i uslovima parcele.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.